lagere school klerken
Start

Wie ben ik - deel3 cdt38ruis.jpg

��� Inhoudlaatst bijgewerkt op: 12/08/18 7:39 ����
Printen = 20 blz A4

 

Deze pagina probeert inzicht te bieden in de
periode 1946-2002, waarin Belgi� troepen had in West-Duitsland, in de BSD (zone
van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland).
Gezien ons tienjarig verblijf in die BSD (1968-1978) denken we een bondig
overzicht te kunnen geven van hoe het er in die BSD aan toe ging.

Het ligt niet in onze bedoeling onszelf hier te promoten. Onze familienaam werd
daarom op alle pagina�s vermeden en op alle bijlagen gewist.

De pagina is in hoofdzaak bedoeld als naslagwerk voor onszelf en onze familie,
maar kan door iedereen gelezen worden

 

Scrol door de pagina��� of klik hieronder om direct te springen naar:

 

Bezetting van Duitsland

Uitbreidingfazen
bezettingssector ANIMATIE

Marschallplan

Ontstaan BRD (Bundes Republik
Deutschland)

Ontstaan NATO

Ontstaan DDR

Einde bezettingsstatuut en
overgang naar Stationeringstrijdkrachten

Ontstaan Warschaupact

Opstelling NAVO-corpsen
in de jaren tachtig

Einde koude oorlog
Als militair met familie in Duitsland

Plaatsen waar wij in Duitsland
woonden

Leven en
werken als vrouw van een militair in de BSD in de jaren 1960-1970

Boeken over het
bezettingsleger en de BSD

Toenmalige militaire gedragcode

Symboliek der wapens (diverse
eenheden)

Graden bij de Landmacht tot 1999
Graden bij de Landcomponent na 1999
Video reportages

Tenues van toen

Link naar websites van ex BSD
eenheden en belevenissen ex-Siegenaars

 

Bezetting van Duitsland:

 

newgif.gif�����

WOII tijdens de laatste oorlogsmaanden. De Amerikanen willen Kassel en
Frankfurt. Frankrijk wil ook Aken en doorstoten tot over de Rijn, maar de
Amerikanen die Aken reeds op 21 oktober 1944 en Keulen op 7 maart 1945 in
handen hebben, gaan daar niet mee akkoord.
Ze nemen Frankfurt in op 29 maart en Kassel op 4 april 1945.

De Britten willen Keulen in hun sector en krijgen dat bij de Amerikanen
geregeld vooraleer de Fransen het in handen kunnen krijgen.

 

Er ligt geen enkele grote Duitse stad in de Franse zone. Frankrijk krijgt
het intact gebleven Baden-Baden pas na teruggave van Karlsruhe en Stuttgart aan
de Amerikanen.

TERLOOPS: De Fransen hadden einde mei tot begin juni 1940 de aftocht
van de Britten en Belgen vanuit Duinkerke naar Engeland gedekt en voelden zich
achteraf in de steek gelaten en bij de indeling in bezettingssectoren in
Duitsland kregen ze in 1945 ook niet wat ze wensten.De Franse generaal Charles
de Gaule die later (in 1959) president van Frankrijk wordt, zal in 1966 de
aftocht van de NATO-troepen uit Frankrijk eisen, tenzij ze zich er onder Frans
bevel plaatsen. In juli 1966 verhuizen de hoofdkwartieren: SHAPE naar Casteau bij Mons (B), EUCOM naar Stuttgart (D), AFCENT naar
Brunsum (Nl) en 30.000 NATO-soldaten verlaten Frankrijk. Frankrijk maakte
tussen 1966 en 1996 geen deel meer uit van de militaire organen van de
NATO maar is sinds 2009 terug volwaardig lid.

 

8 mei 1945:  Nazi Duitsland capituleert onvoorwaardelijk.

 

De behandeling van Duitsland wordt na de oorlog besproken door de Europese
Adviescommissie waarin oorspronkelijk de ambassadeurs uit de Sovjet-Unie, VS en
UK zetelden. Later komt ook Frankrijk er nog bij.
In die commissie wordt afgesproken dat alleen de bezettingszones van de
Sovjet-Unie, VS en UK aan de demarcatielijn (ijzeren gordijn) mogen grenzen.

 

Op 21 juni 45 nemen de vier grootmachten de definitief overeengekomen
bezettingszones in. Aan de Belgen is op dat moment nog geen eigen
bezettingssector toegekend, die zal er pas later komen, als ondersector in de
Britse zone.zones.jpg

 

Amerikanen en Britten trekken zich daarop terug uit de Russische zone op
voorwaarde dat de toegang tot Berlijn (door de vier grootmachten bezet)
ongehinderd in de Russische zone mogelijk blijft.

 

De overwinnaars zijn uiteindelijk de Amerikanen, Britten, Fransen
en Russen. De kleine continentale landen hebben in de ogen van de
geallieerde grootmachten te weinig weerstand geboden.
Ze krijgen niets te
zeggen inzake zones van bezetting in Duitsland.Belgi�, Nederland en Luxemburg proberen daarom het idee van een
BENELUX-sector te lanceren.

 

De Britten stellen voor in elke bezettingszone van de 4 grootmachten
zogenaamde ‘auxiliary contingents’ zoals Belgi�, Nederland en Luxemburg, op te
nemen. Dat valt echter niet in goede aarde bij de Russen.De Britten willen echter hulp in hun
sector omdat ze zelf niet over voldoende effectieven beschikken. Bovendien
vrezen de Britten dat de Amerikanen niet lang in Duitsland zullen blijven en
dat dan nog een grotere sector door De Britten en de Fransen zal moeten bezet
worden. De Russen geven tenslotte toe maar de kleine landen mogen enkel
HULP bieden, zonder medezeggenschap.
De kleine landen zullen dus onder het bevel staan
van een grootmacht.

 

Nederland zou wel willen deelnemen aan de bezetting, maar ingevolge
een tekort aan effectieven door de gebeurtenissen in Nederlands Indi�
(Indonesi� dat zich op 17 augustus 1945 onafhankelijk verklaarde) en wegens
tekort aan financi�le middelen, kon Nederland uiteindelijk niet deelnemen aan
de bezetting.

TERLOOPS: Op vraag van de NATO zal Nederland vanaf
1960, tijdens de Koude Oorlog, wel stationeringstrijdkrachten in het
noorden van de Bondsrepubliek ter beschikking stellen, ter verdediging van
West-Europa tegen het Warschaupact.
Alles begint met de 41e Lichte Brigade (die in 1962 de 41e
Pantser Brigade wordt) en die gekazerneerd wordt in H�ne, Fallingbostel en
Seedorf;de brigade maakt deel uit van
de 4e Divisie van het 1e Nederlandse Legerkorps; de getalsterkte
in Duitsland groeit later uit tot 40.000 Nederlandse militairen. Lees er
hier meer over.

Video Nederlandse strijdkrachten in Duitsland tijdens de Koude
Oorlog De reportage duurt 26 minuten
(reclame in het begin even laten
voorbijgaan).

U heeft daartoe
mogelijk �silverlight� op uw PC nodig, download:
http://www.microsoft.com/silverlight/

 

Reeds in juli 1944 verklaarde Frankrijk dat zijn natuurlijke grens de Rijn is.
Frankrijk wil ook het stukje Duitsland van aan de Belgische grens tot de Rijn.
Dat zorgt voor nervositeit in Belgi�. De Belgen en de Britten beschouwen dat
gebied zeer geschikt voor bezetting door Belgi�.

legersymbolen.gif
In Engeland, in
Tenby (Wales),
werd
in 1943 de zogenaamde Belgische �Brigade Piron� gevormd.tenby jpg.jpg

piron jpg.jpg

Brigade Piron

brigade gif.gif

 

Na haar deelname aan de gevechten om Belgi�
te bevrijden kreeg ze officieelde naam
"Brigade Bevrijding".Aan het
einde van de oorlog werd ze 1ste Infanteriebrigade genoemd en werd achtereenvolgens
gelegerd in Bonn, Gummersbach en Siegen.

Vanaf 1 januari 1946 opereren
drie in Ierland opgeleidde Belgische infanteriebrigades onder bevel van Britse
divisies en kan men van Belgische bezettingseenheden spreken.

Slechts na herhaalde onderhandelingen tussen de Belgische en de Britse
politici kwam het begin maart 1946 dan ook tot een eigen ondersector
voor de Belgen, de BSD (sector van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland).

 

bsdani.gif

 

Die Belgische
ondersector in de Britse zone mocht niet tot aan de demarcatielijn met de
Russen reiken, gezien wat in de Europese Adviescommissie was afgesproken. Ook
veel later als de Belgen al een garnizoen in de Amerikaanse zone in Kassel
hadden, bereikte de Belgische zone (het was toen al geen bezettingssector
meer) niet de demarcatielijn met het Oostblok. De bewaking van de
demarcatielijn werd na het ontstaan van de NATO, toen er reeds terug
West-Duitse divisies toegestaan waren, vanaf 1951 een opdracht van de Bundesgrenzschutz .

 

Er kwam geen BENELUX-sector. Op 20 okt 1945 bezette Luxemburg met 8
compagnies de streek van Bittburg, Merzig en de streek ten noorden en ten
zuiden van Trier, als ondersector van de Franse zone.lux bezetGIF.gif

 

1 april 1946 is
de feitelijke start van de Belgische bezetting in Duitsland door de 1e
Infanteriedivisie, met een staf in Bad Godesberg en Luitenant-Generaal
Fromont als bevelhebber.
De Belgische
ondersector liep toen in het westelijk deel van Nord Rhein Westfalen vanaf
de Belgische en Nederlandse grens tot een beetje voorbij de Rijn.

 

1 Div GIF.gif

Div GIF.gif

Bad Godesberg

�����������������������

In augustus 1946 installeren zich reeds de eerste Belgische families van
militairen in West-Duitsland. 

Terug naar boven

Uitbreidingfazen bezettingssector

 

ANIMATIE.

 

animatie bezettingszones.gif

 

Hoofdkwartier:

 

 

vanaf 1 april 1946:�������

Bad Godesberg

 

vanaf 1 oktober 1946:��

L�denscheid

 

vanaf 1 oktober 1948:��

Bonn

 

na 1949:��������

Weiden

 

Vanaf 1 oktober
1946 wordt de bezettingssector dus in oostelijke richting verder uitgebreid in
Nord Rhein Westfalen en wordt de ganse sector bezet door het 1e
Legerkorps met daarin de 1e en 2e Infanteriedivisie. De
staf van het 1e Legerkorps vestigt zich op 26 oktober in L�denscheid.

 

corps 1div 2div ludensch.gifIn december 1946
omvat de 1e Infanteriedivisie de 1e, 2e en 6e
Infanterie Brigade.De 2e
Infanteriedivisie omvat de 3e, 4e en 5e
Infanterie Brigade.

Op 25 december 1946 wordt Generaal Piron commandant van het (1BE)Corps.

 

In oktober 1948
verhuist de staf van het 1e Legerkorps, herdoopt tot Gevechtskorps,
naar Bonn; alhoewel er dan al geruchten de ronde doen dat daar mogelijk
de zetel van een nieuw te vormen West-Duitse regering zou kunnen komen.
De 1e Infanteriedivisie omvat dan nog slechts de 1een
6e Infanterie Brigade.
De 2e Infanteriedivisie omvat dan nog slechts de 3e en 5e
Infanterie Brigade (de 2e Divisie zal echter al in september 1949 naar de
reserve gaan)


1 en 2 Div min 2 en 4 bde.gif

 

 

Terug naar boven

Marschallplan:

 

In het kader van het Marshallplan
dat de Europese landen maar
ook Duitsland er economisch terug bovenop moest helpen, werd begin juni 1948 in
West-Duitsland de Deutsche Mark (DM) ingevoerd, ter vervanging van de
waardeloos geworden Reichsmark. De Russen, die dit zagen als een inmenging van
Amerika in de Europse landen, reageerden op 24 juni 1948 met de Blokkade van
Berlijn, waarop de Amerikanen, Britten en Fransen van juni 1948 tot april 1949
een luchtbrug onderhielden om hun bezettingssectoren in West Berlijn te
bevoorraden.

 

 

Terug naar boven

Ontstaan BRD:

 

Toen op 23 mei 1949 West Duitsland (De Bondsrepubliek) ontstond, moest een
plaats gevonden worden waar de regering zou zetelen. Berlijn kon niet meer
vermits het in de Russische zone lag. Er werd voor Bonn gekozen. De Belgische
troepen die toen ook in die streek gelegerd waren, moesten Bonn verlaten want
een West-Duitse regering in een gebied onder controle van vreemde troepen kon
maar slecht en bovendien waren er gebouwen tekort. Generaal Piron verhuisde
zijn staf slechts met tegenzin, met vertraging en op uitdrukkelijk bevel van de
Britten naar Weiden, waar het hoofdkwartier nadien ook bleef.


De 2e Infanteriedivisie gaat vanaf september 1949 in reserve en de
16e Pantserdivisie komt in de plaats met vier pantser Infanterie
bataljons: 1Cy, 2Cy, 3Cy en 4Cy.

De 1e Infanteriedivisie omvat vanaf dan de 1e, 4e
en 7e Infanterie Brigade.

 

1 div 2 div 1949 GIF.gif

 

Terug naar boven

Ontstaan NATO:

 

Op 4 april 1949 ontstond de NATO en de Belgen stonden kort daarop ook niet meer onder
het bevel van de Britten.

 

 

Terug naar boven

Ontstaan van de DDR:

 

In de sector van de Sovjets ontstond op 7
oktober 1949 de DDR (Deutsche Democratische
Republik) met Oost-Berlijn als hoofdstad.
In West-Berlijn
bleven de Amerikanen, de Britten en de Fransen in hun sectoren aanwezig.
Beide
Duitslanden waren van elkaar
gescheiden door de zogenaamde �Innerdeutsche Grenze� , die deel
ging uitmaken van het � IJzeren Gordijn �.

 

Sinds ook de Sovjet-Unie vanaf 29 augustus
1949 een atoombom
had, bestond er een permanente kerndreiging tussen de Verenigde Staten (NATO)
en de Sovjet-Unie. De koude oorlog was nu goed in gang. De Amerikanen vonden uranium in
Colorado, maar het meeste uranium voor hun Manhattanproject
kwam uit het toenmalige Belgisch Kongo. De Sovjets haalden hun uranium in Oost
Duitsland (DDR) uit het mijnbouwgebied in het Harzgebergte via
de Wismut -onderneming.

 

 

In 1951 wordt het Gevechtskorps opnieuw Legerkorps genoemd.

In de 16e Pantserdivisie worden ook de rijdende artillerie eenheden
17RA, 18RA en 19 Ach opgericht en achtereenvolgens uitgerust met houwitsers M7 (105mm),
M44 (155mm), M108 (105mm), M109 en M109A2 (155mm).

Opeenvolgende garnizoenen van deze eenheden:

17RA: Aken (1951), Altenrath (1951-52),
Longerich (1952-56), Altenrath (1956-94).

18RA: Altenrath (1951-52), Euskirchen (1952-65),
(B) Brasschaat (1965-94).

19Ach: D�ren (1951-73), Siegen
(1973-94).
Ook Gidsen en Lanciers (tankeenheden) en Jagers te Paard (verkenningseenheden)
vinden we later terug in deze Divisie.

 

In 1952 komt de 4e Infanteriedivisie in Luik (B) er nog bij, met
de 10e Brigade in Siegburg (en twee Infanterie Brigades in Belgi�:
11e in Tongeren en 12e in Bastogne).

Ze gaat in 1956 in Reserve en wordt in 1968 afgeschaft.

bezet 1952.gif 

 

Op 6 maart 1952 kwam er een akkoord tot stand tussen de Hoge Commissaris
van Uk en VS over de stationering van Belgische troepen onder eigen commando in
de Amerikaanse zone, nl. in Arolsen, Korbach stadt en Landkreis, Kassel,
Waldich, Hofgeismar en Wolfshagen. De Belgen hebben nu niet alleen in Nord
Rhein Westfalen garnizoenen, maar ook in een noordwestelijk stukje van
Hessen.De Belgische sector in Duitsland
is nu meer dan 100 km breed en meer dan 250 km lang (in oppervlakte ongeveer
vergelijkbaar met 2/3 van Belgi�).

Het was niet mogelijk om de meerderheid van onze eenheden ver en ten oosten
van de Rijn, in de nabijheid van het ijzeren gordijn te stationeren, zoals de
voorwaartse strategie van de NATO het wilde.
Daarom werd de onafhankelijke Groepering Dekkingsstrijdkrachten, op
basis van verkennings- en Genie-eenheden, in de onmiddellijke nabijheid van het
ijzeren gordijn gestationeerd, om bij een verrassingsaanval de ter plaatse
stelling (build up) en bescherming van onze troepen mogelijk te maken.

Op 30 oktober 1952 wordt het 1e Regiment Jagers te paard (1JP)
dat sinds 1946 in Arnsberg gelegerd is en dat als verkenningseenheid deel
uitmaakt van de 16e Pantser Divisie, voor een jaar ge�nstalleerd in
Kassel (SPB36) om dat garnizoen in te richten. Eind
1952 is ook het 2e Jagers te Paard (2JP) volledig in Kassel
ge�nstalleerd.
Op 5 oktober 1953 verhuist 1JP
daarop terug naar Arnsberg.

Arolsen (SPB37) wordt een Belgisch garnizoen in augustus 1952. De voorwacht
van het 2e bataljon Carabiniers Wielrijders (2Cy), komende uit Siegburg,
neemt intrek in Arolsen. Het �Haus des Kurgastes� wordt door de Belgen van de
Amerikanen overgenomen en tot september 1955 als familieclub gebruikt. De
woonwijk �100 Tage-Siedlung� wordt gebouwd op het terrein �Neuer Garten.�

Op 1 november 1952 wordt de streek van Arolsen en Kassel, de �Ondersector
Kassel� die dan rechtstreeks afhangt van de Staf 1(BE)Corps.

Eenheden die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Dekkingsstrijdkrachten:

1JP, 2JP, 4L (later afgelost door 4JP), C Esk 2L, 6Gn, 18 Cie ATK, 21 Tpt
Cie (later 10 Tpt Cie), 202 Cie Ordnance, 107 Pl Kwartiermeesters, 7 Cie Med
(later 5 Cie Med), B Pl 16 Cie MP, sectie Provoost, Sectie CIC.
Veel later,
in 1976-1977, was ik commandant van Detachement 202 Cie Materieel in Arolsen.

 

 

Terug naar boven

Einde bezettingsstatuut en overgang naar
stationeringstrijdkrachten:

 

Na 5 mei 1955, het einde van het bezettingsstatuut, was er geen sprake meer
van bezettingssectoren, maar eerder van zones in West-Duitsland, waarin
de garnizoenen van de Amerikanen, de Britten, de Fransen en de Belgen
gelegen waren. De voormalige bezettingsstrijdkrachten zijn nu
Stationeringstrijdkrachten.

 

Terug naar boven

Ontstaan
Warschaupact:

 

Op 14 mei 1955 werd op voorstel van Nikita Chroesjtsjov het
communistische Warschaupact opgericht. Van toen af stond de NATO tegenover het
Warschaupact.

 

Op 23 oktober
1956 brak in
Hongarije een volksopstand uit tegen het Sovjet bewind. Op 4 november 1956 vielen
troepen van het
Warschaupact het land binnen en sloegen de opstand neer. De tanks reden Boedapest
binnen. De Hongaren trachtten ze met Molotovcocktails tegen te houden, terwijl
de radio het Westen om hulp vroeg. Het mocht niet baten want het Westen wou
geen oorlog riskeren.

 

Op 1 maart 1960 werd het �Commando� der Dekkingsstrijdkrachten in kazerne
De Gete in Kassel-Wilhelmsh�he opgericht. Dit Commando voert vanaf dan het
bevel over de Groepering Dekkingsstrijdkrachten die voordien onder rechtstreeks
bevel van de Staf 1(BE)Corps viel.
De Dekkingsstrijdkrachten pasten in het
kader van een reorganisatie van het 1ste Belgische Legerkorps, waarbij de
vorming van twee divisies van het Landcent-type centraal stond.
Op 13 mei 1960 wordt het 1e Regiment Jagers te paard (1JP)
komende vanuit Arnsberg gekazerneerd in Kwarter Olt Antoine in Arolsen en zal
er blijven tot in 1994 (nadien Belgie � Leopoldsburg).2Cy verhuist naar Arnsberg.

 

Op 1 mei 1960
vierden Amerikaanse, Belgische en West Duitse eenheden de Week van de
Vriendschap in Kassel.

In 1960 worden de 1e Divisie en de 16e Gepantserde
Divisie omgevormd in gemechaniseerde Divisies van het type LANDCENT (Alied LAND
Forces CENTRAL Europe).

 

bezet 1960 GIF.gif

 

In augustus 1961 werd in het centrum van
Berlijn door de DDR prikkeldraad uitgerold die achteraf zou uitgroeien tot een
muur op het grondgebied van de DDR, rond gans West Berlijn, waarin zich de
zones van de Amerikanen, Britten en Fransen bevonden.

 

Een gevaarlijk moment voor een atoomoorlog
kwam er in 1962, toenternauwernood een
confrontatie vermeden werd, nadat op Cuba Sovjet-raketten met een kernlading
gezien waren door U2-verkenningsvliegtuigen
van de VS. Fidel Castro had zich immers, na de mislukte invasie door de
Amerikanen in de varkensbaai, tot de Sovjet-Unie gewend voor militaire bijstand.
Via de Sovjet kolonel Oleg Penkowski die voor de westerse CIA en MI6 spioneerde,
was President Kennedy ervan op de hoogte dat er 99 sovjet raketten type SS4 op
Cuba gestationeerd werden. Kennedy verordende een blokkade van Cuba maar greep
Cuba niet aan. In een televisietoespraak verwittigde Kennedy de wereld ervan
dat Chroesjtsjov hiermee de ganse USA bedreigde. Na onderhandelingen met
Chroesjtsjov en toegevingen vanwege de Amerikanen (Amerikaanse raketten weg uit
Turkije), werden de sovjet raketten op Cuba ontmanteld. Zonder de informatie
die Kolonel Oleg Penkowski aan het westen bezorgde was het toen bijna zeker tot
een atoomoorlog gekomen.

Als lid van de NATO (en partner van de VS)
was voor onze eenheden in de BSD de atoomoorlog
nooit veraf en de opleiding en training omvatte dan ook Nucleaire Biologische
en Chemische oorlogvoering.

 

Op 21 augustus 1968 rolden Russische tanks
de Tsjecho-Slowaakse hoofdstad Praag binnen. De troepen van het Warschaupact
maakten er een bruusk eind aan de zogenaamde �Praagse
Lente � (de periode van liberalisme en socialisme met een menselijk gezicht
van Alexander
Dubcek ).Buiten de permanente dreiging van een
kernoorlog, was dit tijdens de �Koude Oorlog� alweer een incident waarvoor de
NATO en dus ook onze eenheden in de BSD in een beperkt alarmstadium van
waakzaamheid belandden.
Als jonge Officier bleef ik toen van permanentie in
de staf van 210 Cie Ord Maint want men vreesde dat een inval binnen de
mogelijkheden lag.

 

Rond 1970 telt
het 1e Belgische Legerkorps nog twee Divisies.
– De 16e Pantser Divisie heet nu 16e Divisie.
– In de 1e Divisie zijn de Brigades nu Pantserinfanteriebrigades.
– De 4e Bde uit Soest, die voordien deel uitmaakte van de 16e
Pantser Divisie, maakt nu als 4 Ps Inf Bde deel uit van de 1e
Divisie.

 

3 bdes gif.gif

 

– De 1e
Divisie met drie pantserinfanteriebrigades: (1e Ps Inf Bde in
Siegen, 4de Ps Inf Bde in Soest en 7e Ps Inf Bde in
Spich).
Zelf heb ik
deel uitgemaakt van de Nederlandstalige 1 Ps Inf Bde in Siegen (december 1970
tot september 1974) en van de Franstalige 7 Ps Inf Bde in Spich (oktober 1974
tot juli 1976).

Elke brigade
bestond uit: twee Bataljons Pantser Infanterie, ��n Tank Bataljon, ��n Bataljon
Artillerie, een Cie HK (Hoofd Kwartier), een Cie ATK (antitank), een Cie Gn
(genie) een Cie Rav & Tpt
(bevoorrading en transport), een Cie Mat (onderhoud en herstelling
materieel), een Cie Med (medische interventies).
De Cie Rav & Tpt, de Cie Mat en de Cie Med kregen hun bevelen vanuit de Cie
HK via de S4 van de brigade.

 

brigade wit.gif 

Naast deze
divisies waren er in het 1(Be)Corps ook nog Groeperingen, zoals de 1e
en 2e Groepering Logistiek, met logistieke bataljons waarvan de logistieke
eenheden verspreid waren over de ganse BSD-zone. Zelf deed ik ook enige tijd
dienst in het 20e Bn Ordnance in de 210 Cie Ord Maint in
Probsteierwald (oktober 1967 tot dec 1970), en in het 18e Bn
Logistiek in het Detachement 202 Cie Materieel in Arolsen (augustus 1976 tot
november 1977) en aansluitend in hetzelfde bataljon maar in 202 Cie Materieel
in L�denscheid (december 1977 tot juni 1978).

 

Inmaart 1969 werd de groepering
dekkingsstrijdkrachten (die in 1952 was opgericht), in het garnizoen Kassel (en
de ondersector Kassel) ontbonden.
Een nieuw tijdperk voor de
verkenningseenheden die hoewel korpstroepen, dan worden toegevoegd aan de 16de
Divisie, die weldra in haar Staf te Neheim een supplementaire sectie Recce
telde.

Vermits beveiliging van de Belgische
sector, hoe minimaal ook, nog steeds noodzakelijk was, werden de drie
verkenningsregimenten, 1JP (in Arolsen), 2JP (in L�denscheid) en 4JP (in
Arnsberg), elk met drie eskadrons, in maart 1969 onder bevel geplaatst van de
Commandant van de 16de Divisie, tot de sectie CRecce (Commando van de
Verkenningstroepen) er vier maanden later werd opgericht.

Het 6e
Genie Bataljon verhuist op 7 augustus 1969 vanuit Kassel naar Delbr�ck. Het 2e
Regiment Jagers te paard (2JP) verhuist op 15 augustus 1970 vanuit Kassel naar
L�denscheid (en wordt in 2004 afgeschaft). Het terugtrekken van deze
dekkingsstrijdkrachten werd niet gezien als afbreuk aan de veiligheid vermits
de oude tanks zouden vervangen worden door veel snellere en beter uitgeruste
Leopard tanks.

Vanaf 1976 viel de Sectie Recce niet meer
onder de operationele controle van de Staf van de 16 Divisie en werd zij
aangehecht aan de Staf van het 1(BE)Corps.

In september 1977 verhuisde de Sectie Recce
van Neheim-H�sten naar het meer oostwaarts gelegen Arolsen en nam haar intrek
in het Kwartier Onderluitenant Antoine waar op dat ogenblik 1JP, Detachement
202 Cie Materieel, 107 Pl Rav en 14 Cie Gn gekazerneerd waren.Ik was er commandant van het Detachement 202 Cie Materieel
(1976-77).

Het 3L (een tankbataljon) versterkt in januari 1979 de
Verkenningstroepen. Sinds die dag beval de CRecce vier eenheden, drie
verkenningsregimenten (1JP, 2JP, 4JP) en ��n tankregiment (3L).

 

In de
daaropvolgende jaren onderging de organisatie van de BSD nog heel wat
hervormingen, teveel om ze hier allemaal op te noemen.Er waren enige tijd (tot de jaren 70) Engelstalige Canadezen in de Britse
sector (gelegen ten noorden van de Belgische ondersector) en
Franstalige Canadezen in de
Franse sector (gelegen ten zuiden van de Belgische ondersector).

 

Rond 1980 verbleven nagenoeg 60.000 Belgen in de BSD-zone, daarvan 20.000
militairen, 10.000 dienstplichtigen, 3.000 BAK (Burgerlijke Arbeids-Krachten)
en 27.000 familieleden.

 

In 1985 werd Michail Gorbatsjov
president van de Sovjet-Unie.
Hij hoopte de vastlopende Sovjet-Unie weer op gang te kunnen krijgen
door � glasnost �
(openheid) en � perestrojka � (hervorming). Er kwam vanuit de Sovjet-Unie
wat meer openheid naar het buitenland. De Sovjets zaten in een diepe malaise en
waren verwikkeld in een uitzichtloze strijd in Afghanistan en ze kampten
binnenslands met onlusten wegens de slechte economische situatie. De industrie
was verouderd en voor het eerst was het morele gezag van de communistische
partij tot het nulpunt gedaald.

Einde augustus
1989 kwam in
Polen onder invloed van Solidarność ,
een eerste niet-communistische premier achter het IJzeren
Gordijn . Dit was nooit eerder gezien in de
Oostblok-landen. En voor het eerst werd door de machthebbers in Moskou afgezien van een
militaire tussenkomst. Er kwam persvrijheid en de overgang van de planeconomie
naar markteconomie .
Het bracht in Centraal- en
Oost-Europa een beweging op gang die in het najaar van 1989 zou leiden tot vreedzame
omverwerping van de communistische regimes en de val van de Berlijnse Muur.

 

 

Terug naar boven

Opstelling
NAVO-Corpsen jaren tachtig:opstelling corpsen in Duistland.jpg

 

Terug naar boven

Einde koude oorlog:

 

Na de val van de
Berlijnse muur op 9 november 1989 (het symbool van het einde van de Koude
Oorlog) volgde de wedervereniging van Oost- en West Duitsland.Kanttekening:
Gorbatsjov liep gevaar dat men in de Sovjet�Unie zijn toestemming tot de
wedervereniging van Duistland niet zou aanvaarden en hem opzij zou schuiven
(wat achteraf ook gebeurde). Bovendien zat de Sovjet-Unie economisch aan de
grond en waren er onlusten. Tijdens de gesprekken voorafgaand aan de
wedervereniging had Helmut Cool (West Duitsland) aan Gorbatjov hulp toegezegd
(niet zonder eigenbelang om die wedervereniging er door te krijgen). Zo werd
door West-Duitsland ondermeer voedsel geleverd.

Anderzijds waren de andere westerse
grootmachten, USA, Frankrijk en Groot Brittanni� zeer verwonderd toen ze weet
kregen over die mogelijke wedervereniging van Oost- en West-Duistland; en ze
waren er ook niet direct een voorstander van. De Fransen zeiden zelfs dat ze
Duitsland zo graag zagen, dat er zelfs twee van mochten blijven bestaan.

Niet alleen tussen Helmut Cool (West
Duitsland) en Gorbatjov waren er gesprekken, maar ook de NATO werd er in
betrokken. Gorbatjov toetste of de NATO dan niet naar het oosten zou
uitbreiden, maar dit werd natuurlijk ontkend en er werd bevestigd dat de
oostgrens van de NATO zou blijven waar ze op dat moment liep.

Later is gebleken dat de NATO-grens toch
overal naar het oosten is opgeschoven, wat Vladimir Putin (Russische Federatie)
thans ziet als een schending van de toenmalige afspraken.
De NATO-grens is echter opgeschoven doordat vroegere Oostbloklanden zelf
vroegen om te mogen toetreden tot Europa en tot de NATO. Putin daarentegen
heeft de Krim met geweld ingelijfd en stuurde ook zijn troepen naar Oekra�ne.

 

De opheffing van
de Sovjet-Unie op 26 december 1991 wordt gezien als het daadwerkelijke einde
van de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog liep
op zijn eind en onze eenheden en de families van de militairen konden vanuit de
BSD terug naar Belgi� gebracht worden. Er volgden meerdere
restructuraties waarbij ook veel
eenheden afgeschaft werden en de laatste Belgische militairen tenslotte in 2003
vanuit Spich de BSD verlieten.

Het hoofdkwartier van de 1e
Divisie verhuisde naar Verviers (B); de 7e Pantserinfanteriebrigade
(uit Spich) naar Marche-en-famenne (B) en de 1e
Pantserinfanteriebrigade (uit Siegen) naar Leopoldsburg (B).Een voorbeeld van Belgische troepen die hun
garnizoen in Duitsland verlaten:

6A verlaat Soest (deel1) – Youtube

6A verlaat Soest (deel2) – Youtube

 

Alle eenheden met hun opeenvolgende
garnizoen in Duitsland opsommen was hier niet mogelijk

 

In 1993 werd de dienstplicht opgeschort.

In 1995 werd het 1(BE)Corps omgevormd tot Interventiemacht met de 1e
Gemechaniseerde Divisie en de Brigade Para-Commando. Het hoofdkwartier vestigde
zich in 1996 in Saive bij Luik (B). Het einde van de Koude Oorlog brengt voor
de Belgische militairen een taakverschuiving teweeg; de aandacht verschuiftvan het verdedigen van NATO-grondgebied naar
crisisbeheersing ver buiten onze landgrenzen.

 

Hieronder een bondig overzicht van plaatsen waar tussen 1946 en 2002
Belgische garnizoenen en/of Belgische scholen waren.

image009.gif

 

Het oefenterrein Vogelsang, ten zuiden van Aachen, werd in 1946 door de
Amerikanen overgedragen aan de Britten, die het op hun beurt in 1950
overdroegen aan de Belgen vermits het in de Belgische ondersector van de
Britten gelegen was.

In het kader van de herstructurering van de Belgische strijdkrachten werd Kamp Vogelsang in juli
2005 ontbonden en is sinds 1 januari 2006 opengesteld voor bezoekers; het maakt
nu deel uit van het Nationalpark-Eifel .
NB: Dit kamp niet verwarren met Kamp Vogelzang in Zehdenick (Brandenburg), dat
een Sovjet garnizoen was ten N.O. van Berlijn, tot bij de aftocht van de
Russische troepen in 1994.

 

De Landmacht beschikte over vliegvelden voor lichte vliegtuigen (waaronder
helikopters) in Merzbr�ck (18e Esc Lt Avn), B�tsweilerhof (16e
Esc Lt Avn) en Werl (17e Esc Lt Avn). Onderhoud en herstelling
werden gedaan in B�tsweilerhof door 255 Cie Ord Lt Avn, later 255 Cie Maint
& Dep Lt Avn genoemd.

In K�ln Wahn was er een groter vliegveld.

 

In elk garnizoen was er een Medisch Huis waar de families van de militairen
terecht konden.De Belgische
strijdkrachten in Duitsland beschikten ook over twee militaire hospitalen, waar
ook de families van de militairen terecht konden; een in Soest en een in K�ln
(in de Ottostra�e), waar onze zoon in 1975 geboren is.

 

Er was een krijgsauditoraat in Neheim en in K�ln-Marienburg; in beide heb ik
gezeteld in de Krijgsraad.

 

Tussen 1959 en 1990 stonden Nike
luchtdoelraketten opgesteld in Belgische Luchtmachteenheden ten westen van
de Rijn, nabij de grenzen van Belgi� en Nederland (9e Misile Wing in
Grefraht, Xanten, Kapellen, Herhahn, Hinbeck en 13e Misile
Wing in D�ren, Blankenheim, Euskirchen, Kaster). Hawkraketten
stonden tussen 1966 en 1990 opgesteld in Belgische Artillerie eenheden ver ten
oosten van de Rijn, nabij de demarcatielijn (43A in Brakel, 62A in Essentho,
Korbach).

Bij MCG (Mouvement Controle
Group) stond DVT beschreven als Dagelijkse Verlofgangerstrein; sommigen spreken
echter over Duitse Verlofgangers Trein.
Het LTB (Lokaal Transport Bureau) deed de controle in de treinstations
(militaren met een rode armband met treinwiel).

Dagelijkse verlofgangerstrein zuidelijk traject:
DVT

Van Brussel naar
Siegen

Van Siegen naar Brussel

Brussel Noord:

Leuven:

Tienen:

Landen:

Li�ge:

Verviers:

Welkenraedt:

Aachen Hbf:

D�ren:

K�ln-Ehrenfeld:

K�ln-Kalk:

Porz-Rhein:

Troisdorf

Siegen:

12u44
13u05
13u20
13u31
14u00
14u26
14u39
15u06
15u36
16u02
16u21
16u28
16u37
18u18

Siegen:

Troisdorf

Porz-Rhein:

K�ln-Kalk:

K�ln-Ehrenfeld:

D�ren:

Aachen Hbf:

Welkenraedt:

Verviers:

Li�ge:

Landen:

Tienen:

Leuven:

Brussel noord:

03u34
04u49
05u07
05u16
05u33
05u58
06u20
06u43
07u01
07u26
08u02
08u12
08u31
08u54


Tussen Brussel en Troisdorf reed een elektrische locomotief; tussen Troisdorf
en Siegen in den beginne een stoomlocomotief; in Troisdorf werden toen beide
locomotieven uitgewisseld.
Siegen lag op het zuidelijk traject en was er na Troisdorf (Spich) het
eindstation van.Het traject Brussel –
Siegen duurde ongeveer 5 uur en half.

G�mmersbach, L�denscheid,
Soest, Attendorn, Werl, Neheim, B�ren, Essentho, Arolsen, Korbach, Brakel,
Kassel, liggen noordelijker dan Siegen en werden bediend via het noordelijk
traject
, dat veel verder in West-Duitsland doorliep dan het zuidelijk
traject, verder richting Warburg en oorspronkelijk ook naar Kassel tot dit
garnizoen in 1970 verlaten werd.
Dagelijkse verlofgangerstrein noordelijk traject:
Brussel�Leuven-Tienen-Landen-Li�ge-Verviers-Welkenraedt-Aachen-D�ren-K�ln-Hagen-Soest-Geseke-Warburg-Kassel.
Het traject Brussel-Soest duurde ongeveer 6 uur en half.

����������� treintrajectendvt.gif

 

Er
was niet elke dag een DVT voor elk garnizoen want de ene keer reed de DVT vanaf
Keulen het zuidelijjk traject in West-Duitsland, de andere keer het noordelijke
traject; beide trajecten passeerden vanuit Brussel komende: Aken, D�ren en
Keulen. Vanaf Keulen begon in feite pas het zuidelijk- of het noordelijk
traject. Voor de garnizoenen die verder dan Keulen lagen was er dus niet elke
dag een DVT. De uurregeling van het noordelijke traject wijzigde in de loop der
jaren meermaals.

Sommige garnizoenen lagen niet op een treinroute waardoor bussen of camions
ingezet werden naar een station op de treinroute.

 

Terloops: Zoals hogerop reeds vermeld, leverde Nederland,
op vraag van de NAVO, vanaf 1960 stationeringsstrijdkrachten in het noorden van
West-Duitsland (BRD).
De 41e Lichte Brigade, werd later 41e Pantser Brigade en
groeide uit tot 40.000 militairen.
Nederlandse militairen reisden per bus tussen Nederland en de
legerplaatsen in West-Duitsland.

Een en ander was afhankelijk van de opstapplaatsen in Nederland (Zwolle,
Groningen of Nijmegen) en de bestemmingen in West-Duitsland (Seedorf, Hohne of
Langemannshof).
Men kreeg een vervoersbewijs om per trein tussen de woonplaats en de
opstapplaats van de bus te reizen.
De eerste jaren (1963, 1964) werd tussen Nederland en West-Duitsland nog per
trein gereisd i.p.v. met de bus, vanaf station Godenstedt, op loopafstand van
kazerne Seedorf (BRD).


Reeds in 1946 was men in de garnizoenen
gestart met Belgische lagere scholen voor de kinderen van de militairen.

Na de zomer van 1948 kwam er ook een secundaire school
(internaat) in
Bad Honnef, zowel Franstalig als
Nederlandstalig (Latijn-Grieks en Latijn-Wetenschappelijk). Op 13 januari 1950
verhuisde deze school naar de �Harding Barracks� in
Wuppertal, maar slechts tot de Paasvacantie op
5 april 1950.

De gebouwen aan en rond Schloss Venauen in R�srath waren klaar einde maart. De
toenmalige prefect Paul Sak vestigde zich op 5 april 1950 in Schloss Lerbach
(in de buurt van R�srath). De leerkrachten kwamen aan op zondag 15 april 1950
en op maandag 16 april begonnen de lessen in R�srath.Een tweetalig en bovendien gemengd (weliswaar
gescheiden) internaat en dat was in die tijd een unicum in de Belgische
scholengeschiedenis !!
Er kwamen in de
daarop volgende jaren naast R�srath en Bensberg ook secundaire scholen in
Volkmarsen, Soest, L�denscheid, enz.
In 1966 kwam het in
Bensberg tot een Koninklijk
Atheneum
.

 

buren.jpg

De
leerlingen van de heel ver oostelijk gelegen garnizoenen
o.a. Essentho � Brakel � Arolsen � Volksmarsen �
Korbach en Kassel vertrokken in de jaren 60 vanuit Bensberg met de bus naar
het station van K�ln en vandaar met de trein naar Kassel eindstation. Ze
vertrokken op vrijdagnamiddag om 15 h om pas �s avonds laat thuis aan te
komen. Onderweg stapten de leerlingen van een aantal eveneens ver oostelijk
gelegen garnizoenen reeds uit in Volksmarsen (Warburg) en werden van daaruit
met bussen naar hun respectievelijke garnizoenen gebracht.

Op
zondagmiddag 13h vertrok de trein terug vanuit Kassel naar Bensberg; trein
tot in K�ln en dan bus naar Bensberg, waar men �s avonds aankwam rond 18h. De
leerlingen uit B�ren gingen naar Soest en van daaruit met de bus naar
Bensberg. Een hele onderneming voor kinderen van 11 � 12 jaar en voor het
eerst op internaat, met een grote valies voor 14 daags verblijf en nog
een zware boekentas bovenop.
NB:
De treinreizigers waren de enigen die 14 dagen op internaatbleven. Vanaf de jaren 70 verbleven ze in
het nieuw bijgekomen internaat in Soest en keerden wekelijks
huiswaarts.

 

De leerlingen uit al de minder ver
oostelijk gelegen garnizoenen kwamen altijd per bus
naar Bensberg; hoe groter het
garnizoen, hoe meer bussen. Als het weekend begon vertrokken zo�n 45 militaire
bussen vanuit Bensberg: eerst de internen naar de ver van K�ln gelegen
garnizoenen en dan naar de garnizoenen wat dichter bij K�ln;vervolgens al de externen die in de
buurt van K�ln woonden.
Slot Bensberg (vanaf 1965) was in die tijd de middelbare school voor
Vlaamse kinderen zowel internaat als externaat. De Waalse jongeren waren in
R�srath gebleven.

Na openstellen van eveneens een internaat in Soest (begin
70) en het verdwijnen van garnizoen Kassel was er nog enkel busvervoer.

Aanvankelijk droeg het onderwijzend personeel het
militair uniform en was gelijkgesteld Lager officier (de Prefect gelijkgesteld
Hoger Officier).
Het verplicht
militair uniform was in voege tot in 1959 en werd trouwens niet alleen door de
leerkrachten maar ook door de leerlingen gedragen. Voor de leerlingen (jongens
en meisjes) eerst allemaal in kaki en later voor de meisjes een luchtmachtblauw
uniform met baret en er was tevens een dagelijkse vlaggegroet.
Met dank aan Katrien van Hoey, leerlinge Bensberg 67-73
voor haar bijdrage aan de rubriek over de scholen.

Link naar website Koninklijk Atheneum Bensberg

 

 

Uit het bundel ‘Belgisch
Bezettingseger (BBL) en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) 1945
-1995; van Cdt. o.r. Walther Rotsaert

 

Effectieven 1 (Be) Korps

December
1968
De BSD telt nu 65.000 leden in 27 garnizoenen over een oppervlakte zo groot
als Belgi� met 12.000 gezinnen (waaronder 21.500 kinderen).

September
1970
Actieve officieren: 1.648
Reserve oficieren: 332
Actieve onderofficieren: 6.249
Reserveonderofficieren: 679
Beroepsvrijwilligers: 5.389
Dienstplichtigen: 15.994
Totaal: 30.291
Gezinsleden: 33.781

 

December 1967

Actieve officieren:

Reserve officieren:

Actieve onderofficieren:

Reserve onderofficieren:

Beroepsvrijwilligers:

Dienstplichtigen:

Totaal:

Gezinsleden:

 

2.004

482

7.570

1.307

5.270

21.400

38.033

32.819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1970

Actieve officieren:

Reserve officieren:

Actieve onderofficieren:

Reserve onderofficieren:

Beroepsvrijwilligers:

Dienstplichtigen:

Totaal:

Gezinsleden:

 

1.648

332

6.249

679

5.389

15.994

30.291

33.781

 

April 1980

Militairen:
Beroeps + dienstplichtig

Burgerlijke leden:

 

 

31.265

27.656

 

Februari 1992

Beroepsmilitairen:

Dienstplichtigen:

Totaal:

Gezinsleden:

 

13.300

8.000

21.300

21.000

 

 

 

 

November 1996

Militairen:

Burgerlijke leden:

 

3.135

6.760

 

Mei 2001

Militairen:

Familieleden:

 

2.109

4.180

 

Op 7 juni 2002 greep de Afscheids- en Ontbindingsparade plaats in
het kwartier Deschepper in Spich, naar aanleiding van de terugkeer van de
resterende eenheden uit de BSD naar Belgi�, onder voorzitterschap van koning
Albert II en de president van de Bondsrepubliek Duitsland, Johannes Rau. Dit
is het offici�le einde van de tegenwoordigheid van de Belgische
Strijdkrachten in Duitsland
.

Augustus 2002:

Militairen:

Gezinsleden:

 

1.789

3.657

 

 

.

433 gezinnen met ca. 1.400 gezinsleden wensen in
Duitsland te blijven wonen

 

Met dank aan Commandant b.d. Walther Rotsaert voor zijn
bijdrage aan deze pagina.

 

 

Terug naar boven

Als militair met familie bij de �BSD� in Duitsland (WIJ
verbleven er tussen 1968 en 1978)

 

Enkele begrippen:

BSD:
De Belgische Strijdkrachten in Duitsland.Vanaf 1
april 1946 waren er drie Belgische infanteriebrigades in Duitsland onder Brits
bevel en kon men in feite al over �bezettingseenheden� spreken. Kort daarop
kregen de Belgen een eigen ondersector, binnen de Britse bezettingssector,
steeds onder Brits bevel.Op 4 april
1949 ontstond de NAVO (verdrag getekend in Washington). Op 23 mei 1949 ontstond
in west Duitsland de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Op 7 oktober 1949 ontstond
in oost Duitsland de Duitse Democratische Republiek (DDR) onder communistisch
regime. De BRD werd op 9 mei 1955 NAVO-partner.

De
nieuwe gezamenlijke vijand was nu de Sovjet-Unie met zijn Warschau pact
(waaronder de DDR), dat werd opgericht op 14 mei 1955. Van bezettingssectoren
was nu binnen de NATO geen spraak meer en de Belgen stonden ook niet meer onder
Brits bevel.

 

SBSD:
S
ector van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (toen
soms onze 10de provincie genoemd).

OBBSD: Opper Bevelhebber der Belgische Strijdkrachten in Duitsland.

Garnizoen: Plaats waar zich een kazerne bevindt. Militairen
gelegerd in Duitsland mochten hun garnizoen slechts verlaten mits toestemming
van hun compagniecommandant (en dus niet zo maar naar een andere stad gaan
winkelen).

Militaire
identiteitskaart:
De grote,
meestal rode stempels, met namen zoals
ELDORADO of PANAMA op de militaire identiteitskaarten, waren codenamen. Via deze codenamen konden grote groepen militairen die bijvoorbeeld met
verlof waren in Belgi�, via een openbaar radiobericht naar hun eenheid worden
teruggeroepen. Door het toekennen van diverse codenamen aan diverse eenheden of
personeelscategorie�n, was het mogelijk selectief bepaalde groepen terug naar
het garnizoen te roepen en andere nog niet.

DVT:
D
agelijkse Verlofgangers Trein. Trein die reed
tussen Brussel en de garnizoenen in Duitsland. Voorbehouden aan militairen en
hun families; wagons opgedeeld volgens categorie (officieren, onderofficieren
en troep).Vertrok bvb vanuit Siegen
naar Brussel rond 03 uur �s nachts en deed al de garnizoenen aan die langs die
lijn gelegen waren.

Reisdagen:
Bovenop de verlofdagen kregen militairen
een aantal bijkomende reisdagen. Hoe verder in Duitsland gelegerd, hoe m��r
bijkomende reisdagen.

DHF:
De Dienst Huisvesting Families beheerde in de garnizoenen in Duitsland de huizen
en meubelen die aan de gehuwde militairen en hun families gratis ter
beschikking gesteld werden. Wanneer men pas in een nieuw garnizoen was
toegekomen kon het gebeuren dat men op een wachtlijst kwam te staan omdat er
geen gratis woning beschikbaar was.
Desgewenst kon men dan zelf iets huren en kreeg men daarvan een gedeelte
terugbetaald.

Medisch
huis:
Elk garnizoen beschikte over een militaire
dokter waarop de familie van de militair gratis beroep kon doen. Ook de medicijnen
waren gratis.

Militair
Hospitaal:
De militairen hadden ook in Duitsland recht
op gratis verzorging in een militair hospitaal; ook hun familie kon daar
terecht.Militairen gekazerneerd in
Duitsland, maar met verlof in Belgi�, konden de medische kosten die ze in
Belgi� maakten terugvorderen. Onze zoon, Mike, werd geboren in de kraamafdeling
van het Militair Hospitaal in K�ln, wij woonden toen in Spich. De geboorteakte
werd opgesteld in mijn compagnie en getekend door de korpscommandant, met als getuigen
enkele militairen. De akte werd nadien opgestuurd naar onze gemeente in Belgi�
om er opgenomen te worden in het bevolkingsregister.

Mess:
In elk garnizoen was er een Mess voor
officieren, een Mess voor onderofficieren, een mess voor BV�s en een refter +
kantine voor soldaten miliciens.De
families van de militairen hadden elk toegang tot hun specifieke mess.Mess officieren:

Op gelijkvloers

bar, mess, keuken.Op 1ste verdieping logementen.

 

(Probsteierwald 1968)

mess.jpg


In de mess officieren en de mess
onderofficieren gaat niemand aan tafel vooraleer de �hoogste in graad� plaats
neemt.

Wie
nadien binnen komt stelt zich voor aan �de hoogste in graad� en vraagt
toestemming om ook aan tafel te gaan.

Scholen:
In elk garnizoen was er een kleuterschool
en een lagere school. Vanaf de middelbare school gingen de kinderen op
internaat in de Belgische scholen in Bensberg of R�srath; voor weekends en
verloven werden ze met militaire bussen terug naar het garnizoen gebracht. Het
onderwijzend personeel kreeg toegang tot de mess officieren.

Welfare
in de garnizoenen:
In elk garnizoen was
er een cinema waar dagelijks ondertittelde films gespeeld werden (gratis voor
de dienstplichtigen).

Belgische
radio:
De muziek en groeten tijdens �Het Half
uurtje van de soldaat� kende een groot succes, maar in de garnizoenen ten
Oosten van de Rijn was de Vlaamse radiozender praktisch niet te ontvangen. De
uitzending werd beluisterd in de kantien troep, tijdens het avondmaal van de
troepen want radio�s waren op de kamer verboden vanwege het
elektriciteitsverbruik (radio�s nog met buizen i.p.v. transistoren).

AFN: American Forces Network. De Amerikaanse zender met
nieuws en muziek voor de Amerikanen en geallieerden in West-Duitsland.

TV: Tot in het begin van de jaren 70 kon men in de
garnizoenen uitsluitende de Duitse TV zenders ontvangen (ARD, WDR, ZDF). Nadien
werd in bijna alle garnizoenen een zendmast geplaatst via de welke de Belgische
TV programma�s in relais konden ontvangen worden in de kazernes en bij de
gezinnen van militairen.

Militair
zwembad:
In de meeste garnizoenen was er een
militair zwembad (soms in open lucht) waarvan ook de families gratis gebruik
mochten maken.

Verwijderingsvergoeding:
In Duitsland kregen gehuwde
beroepsmilitairen een belastingsvrije bijkomende vergoeding (in Deutsche
mark).In 1965 werd ze als volgt
vastgelegd, per dag: 13DM voor opperofficieren, 12 DM voor hoofdofficieren,
10DM voor subalterne officieren, 5,1DM voor onderofficieren en 4DM voor
korporaals en soldaten. 1DM was toen ongeveer gelijk aan 12 Bef.

In
1968 verdiende ik als jonge officier (onderluitenant) in de BSD een wedde van
zo�n 11.000 Bef/maand (=275 euro/m)+
zo�n 305 DM/maand verwijderingsvergoeding = 3.660 Bef/m (= 91 euro/m); samen 14.660 Bef (=366
euro/m).
Dienstplichtigen moesten
het alleen redden met hun karige soldij.

In
1974 verhoogde de verwijderingsvergoeding: Opper-en hogere officieren 14DM/d,
subalterne officieren 12DM/d, onderofficieren 7DM/d en korporaals en soldaten
6DM/d.

CMC-MHK:
C
antine Militaire Centrale , Militaire Hoofdkantine: Belgische
winkels in de garnizoenen in Duitsland waar de militairen en hun families
taksvrij konden kopen.
Maar de Belgische militairen konden ook taksvrij hun inkopen doen in de winkels
van de geallieerden in de Franse-, Britse- en Us-zone. Voor moderne
elektronische apparaten werd de winkel van de Amerikanen in Wiesbaden druk
bezocht en als er een groot bataljonsfeest was werden de wijnen al eens gehaald
bij de Fransen. Tijdens de oefeningen in H�ne (N-Duitsland) kon men daar
terecht in de Britse NAAFI-winkels (Navy, Army and Air Force Institutes) om bvb
wat parfum te kopen voor de echtgenote.

In
de Britse sector werkten Canadezen samen met de Britten, zonder er een eigen
Canadese zone te hebben (gezien hun gering aantal en de vlak na de oorlog nog
geringe politieke invloed van Canada). Ook in de Franse sector waren er Canadezen.
De Belgische militairen konden ook in die Canadese winkels terecht.
Als je vanuit Duitsland waren mee naar Belgi� bracht, moest je die bij de
douane wel aangeven. Voor goederen waarop in Duitsland BTW betaald was, kon je
die BTW (mehrwertsteuer) evtl. recupereren na het betalen van de Belgische
invoerrechten, maar je verloor dan heel wat tijd aan de grensovergang (zeker
als de douanebeambten juist van ploeg wisselden). De beroepsmilitairen die door
de BZ-plaat op hun auto goed herkenbaar waren, werden er aan de grensovergangen
dikwijls uitgepikt voor een stevige controle.

BELAAC: Belgian and Allied
Army Clubs (VZW 1945 -1955).

Zie:
Tijdschrift VICI 1953 op website Kamp Vogelsang en BELAAC (in het Engels)

Telefoon:
In die jaren bestond de GSM nog niet; het
eerste netwerk in Belgi� kwam er pas in 1994; de verplichte legerdienst was dan
al opgeschort (1993). Ook over een vaste telefoon beschikten in de jaren 50, 60
en 70 nog maar weinigen in Belgi� en in de BSD had nagenoeg niemand een vaste
telefoon; de contacten tussen families en vrienden uit Belgi� en de militairen
in de BSD verliepen vooral via briefwisseling.

SPB-BPS: In elk Belgisch garnizoen in Duitsland kwam er een afdeling van
de Belgische Post…
SPB: (Secundair Post
Bureel).
In het Frans BPS. Elk garnizoen had zijn eigen
SPB-nummer. Niet de naam van het garnizoen maar wel het SPB-Nr werd in het
militair adres vermeld.
Zo werden de garnizoensplaatsen een
beetje verdoezeld op de briefwisseling; voor een buitenstaander was het niet
meteen duidelijk waar bijvoorbeeld SPB2 zich zou kunnen bevinden.
Mits vermelding van het SPB-nummer, het stamnummer en de
letters M.D. in de rechter bovenhoek van de brief, was de post van en naar
miliciens in de BSD gratis voor brieven tot 20 gr.
In elke SPB was er een postmeester
(personeelslid van de post). In de eenheden was er een militaire brievendrager
die de post afhaalde in het SPB en ze nadien in de eenheid verder
verdeelde. In het SPB kon men ook financi�le verrichtingen doen.
SDS: De dienst voor estafettes verzorgde
interne militaire post tussen de garnizoenen en van en naar Belgi�.

Abwickelung schein:
Document waarmee
militairen de Duitse BTW (mehrwertsteuer) konden terugvorderen via de CMC, voor
hun grote aankopen in Duitse winkels.

Provoost:
Naast de �Militaire Politie� was er in elk
garnizoen ook een dienst �provoost�. De MP�s hielden zich vooral bezig met de
wetgeving op militair vlak; de dienst �provoost� (rijkswacht) met alles
daarbuiten.

PK,
Cachot:
In die tijd kon een militair door zijn
compagniecommandant zwaar gestraft worden, zonder recht op bijstand bij zijn
verdediging. Een aantal dagen �PK�
(Politie Kamer) kwamen veel voor. Ook �cachot� kwam voor maar moest worden
bevestigd door de Korpscommandant. Die korpscommandant zat met zijn staf soms
in een ander garnizoen en de te straffen militair moest zich dan daar aanbieden
bij die Hogere Officier die hij misschien voordien nog nooit gezien had;
behoorlijk stresserend.Bij �PK� moest
de gestrafte onmiddellijk na de diensturen met zijn matras naar het cachot om
daar te overnachten; gedurende de dag vervulde hij gewoon zijn dienst.Bij �cachot� bleef de gestrafte gedurende de
ganse straftijd in het cachot. Aan elke ingang van een kazerne, bij de
wachtpost, waren toen meerdere cachotten (gevangeniscellen).Als officier van wacht kon je een amokmaker
meteen in het cachot steken.
Dienstplichtigen (miliciens) die in het cachot gezeten hadden moesten
die tijd inhalen als hun kameraden al afgezwaaid waren; ze bleven dus �na de
klas�.

CIC: In elk garnizoen was er een Counter Intelligency Center
(zeg maar contra spionage centrum) dat toezicht hield op de militaire
geheimhouding (opbergen van geclassificeerde documenten, beveiliging
wapenmagazijnen, testen wachtconsignes, loslippigheid van militairen op
openbare plaatsen, enz.)

Op
reis:
Als je als militair op reis wou naar een
Oost-Europees land (bvb Joegoslavi�), moest je daartoe de toestemming krijgen,
zeker als je voor je taak toegang had tot vertrouwelijke of geheime informatie.
Je beweegredenen werden door de veiligheidsdienst bekeken, ook de frequentie
van die reizen. Vervolgens kreeg je een hoop richtlijnen waaraan je te houden
voornamelijk met de bedoeling je te behoeden voor een compromitterende houding
waardoor je nadien zou kunnen afgeperst worden om z� aan gevoelige informatie
te geraken.

MILAC: Een Katholieke organisatie die in feite niets te zien
had met de BSD maar die de dienstplichtigen steunde. In Belgi� in het leven
gehouden door de pastoors en onderpastoors in de parochies. Bij de BSD werd de
taak waargenomen door de aalmoezeniers.

BZ-plaat:
Als militair in Duitsland mochten we een
auto �in transit� kopen en betaalden er dan geen BTW op. We reden met een
zwarte nummerplaat met witte cijfers en letters, de zogenaamde BZ-plaat (British Zone vermits de BSD daarin gelegen was).

bz

BZ-controle: De personenwagens van de militairen kregen hun
jaarlijkse technische keuring niet in een keuringsstation in Belgi�. De keuring
werd uitgevoerd door mechanici van de compagnie Maintenance in hun garnizoen.

Benzinebons:
We kregen bons waarmee we in Duitsland
goedkoper konden tanken (in 1968 koste 1 liter benzine voor ons 2 Bef); hoe
verder in Duitsland, hoe m��r bons.

Sectie
grens liaison:
Deze sectie was gelegen in Eynatten (aan de
grens Belgi�-Duitsland) en was de militairen behulpzaam bij het afhandelen van
de douanedocumenten bij hun verhuis van Duitsland naar Belgi� of andersom (en
ondermeer ook bij het inklaren van hun BZ-voertuig). De verhuis van de huisraad
van de militair en zijn familie (ook tussen garnizoenen) gebeurde in die tijd
met militaire camions.

Quick
Train:
Een oefening waarbij alle militairen onverwacht
(meestal �s nachts) de kazerne moesten vervoegen om zo snel mogelijk met alle
voertuigen en materieel te vertrekken naar een ander Kantonnement. De
wapenuitrusting moest ook thuis steeds klaar liggen. De oefening kon enkele
dagen duren, ook de familie bleef in het ongewisse van de duur ervan.

IJzeren
Gordijn:
Vanuit Arolsen reden we wel eens tot aan
het IJzeren Gordijn in de buurt van Duderstadt (75 km ten oosten van Kassel).
Hongarije begon op 2 mei 1989 als eerste met het afbreken.

Soxmis: Sovjet Exercise Mission.

Volgens
een verdrag, tussen de geallieerden overeengekomen vlak na de Tweede Wereldoorlog,
mocht de Sovjet-Unie gebruik maken van bepaalde wegen in West-Duitsland,
ondermeer in de BAOR-sector (sector British Army Of the Rhine), waarin zich ook
de BSD bevond. Hun voertuigen (niet-militaire), moesten voorzien zijn van een
specifiek Soxmis-kenteken.

image074.gif

Maar
het verdrag werd later (tijdens de Koude Oorlog) door de Sovjets
misbruikt voor militaire spionage gericht tegen het Westen. De
Soxmis-voertuigen weken daarvoor van de toegestane route af om bij Westerse
militaire doelen te komen. Zeker tijdens NAVO-manoeuvres waren ze zeer
bedrijvig. Het doel daarvan was, om inlichtingen over operaties en militaire
installaties in het Westen te verzamelen.
Elke dienstplichtige had in de jaren 70 een infokaart, waarop zo’n
Soxmis-kenteken stond en wat men moest doen als zo’n voertuig gezien werd.

Evacuatieplannen
families:
In al de garnizoenen, maar zeker in deze
dicht bij het IJzeren Gordijn, bestonden er evacuatieplannen voor de familieleden
van de militairen in geval van een aanval door het Oostblok.
Felicitaties: Dat ons werk in de BSD ook naar waarde geschat werd,
blijkt uit onderstaande nota. Zoiets was slechts mogelijk dank zij de
bekwaamheid en de volle inzet van de miliciens, de BV�s en de onderofficieren,
waarvoor ook thans nog mijn bijzondere dank.
��������������������������� STAF 18 Bn
Log�����������������������������������������������������������������
De: 26 Apr 77
���������������� Kwartier HOUTHULST
� SPB 6������� �����������������������������������������������Nr:. . . .
BELGISCHE STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND����������������������������������������
Bijlage(n):

������������������������������������������
Aan Comd Det 202 Cie Mat AROLSEN

 

 

ONDERWERP:Steun Mat tijdens Oef
WINTEX 77


Ik houd eraan U en Uw personeel te feliciteren voor de mooie
prestatie die zij geleverd hebben tijden de Oef WINTEX 77.
Praktisch ALLE defecte voertuigen van de deelnemende eenheden
werden, ondanks de grote verscheidenheid van materialen en de
enorme steunafstanden, nog tijdens de oefening hersteld.
Een exemplaar van deze nota zal in Uw persoonlijk dossier
geklasseerd worden.

���������������������������������������������������������� ���������� Getekend
�����������������������������������������
Lt Kol G …..
����������������� �����������������������������Comd

 

 

 

Terug naar boven

Plaatsen waar wij in Duitsland woonden:

 

Stolberg: ������� W�rzelenerstrasse
54(SPB 2 = Probsteierwald)������������������

In
Stolberg
huurden wij een klein appartement in een moderne blok ver buiten de
militaire woonkernen. Een groot gedeelte van de huur werd door het leger
terugbetaald. In 1969 moesten we naar een aangrenzende appartementsblok
verhuizen omdat het appartement waar wij in woonden verkocht werd.

image089.jpg

 

Siegen:
��������� Sch�tzenstrasse 37 en nadien Am Kulmberg
(SPB 3)

In
Siegen woonden we in een zeer groot appartement, in blokken bestemd voor
Officieren.

Op
zeker ogenblik
kreeg mijn vrouw van de DHF opdracht
om
ons te verhuizen van de Sch�tzenstrasse
naar Am Kulmberg en dit terwijl ik 3 weken op oefening zat in H�ne; ik wist dus
van niets.

Reden:
de blok waarin wij ons appartement hadden werd nog uitsluitend door �ns bewoond
omdat de officieren van het Bn Bevrijding, die voordien ook in onze blok
woonden, samen met hun Bn naar Belgi� waren teruggekeerd� en alleen voor �ns
die blok verwarmen werd voor het leger te duur.

Toen
ik na de oefening thuis kwam in de Sch�tzenstrasse, vond ik er de lege woning.
Op de keukentafel lag een briefje van mijn vrouw met de tekst: Wij zijn
verhuisd en wonen nu Am Kulmberg.Z�
simpel ging dat in die tijd.

image091.jpg��� Sigenkulmberg3.jpg

 

Spich:������������� An der Polstadt 17 (SPB 14)

In
Spich woonden we in een moderne appartementsblok ver buiten de militaire
woonkernen. We dienden geen huur te betalen want het appartement was ons ter
beschikking gesteld door de DHF.
image105.jpg

 

Arolsen:��������� Pyrmonterstrasse(SPB 37)

In
Arolsen woonden we in een moderne appartementsblok ver buiten de militaire
woonkernen. We dienden geen huur te betalen want het appartement was ons ter
beschikking gesteld door de DHF.
image107.jpg

 

Ludenscheid:Stettinerstrasse(SPB 10)

In
L�denscheid
woonden we in een appartement in een blok
bestemd voor Officieren maar ver van de grote militaire woonzones.

 

Ons
verblijf in de BSD (1968 � 1978) bracht op 10 jaar tijd maar liefst 8
verhuizingen teweeg:

Belgi�
-> Stolberg (nov 1968)
Stolberg -> ander appartement in Stolberg zelf (1969)
Stolberg -> Siegen (dec 1970)
Siegen -> ander appartement in Siegen zelf (1972)
Siegen -> Spich (okt 1974)
Spich -> Arolsen (aug 1976)
Arolsen -> L�denscheid (dec 1977)� ik logeerde er eerst een maand in de Mess
L�denscheid -> Belgi� (jun 1978)

���������������������������������� Dat
komt neer op ��n verhuis om de 15 maanden.

 

Verhuizen
gebeurde in de BSD met Militaire camions.

 

 

Heeft
U opmerkingen, mogelijke aanvullingen, verduidelijkingen of aanpassingen voor
de rubriek over de BSD, laat het ons dan weten a.u.b.

We
vernemen ook graag Uw beoordeling� klik en mail: mailto:[email protected]

 

 

Terug naar boven

Leven en
werken als vrouw van een militair in de BSD in de jaren 1960-1970

De meeste van onze vrouwen in de BSD konden geen pensioenrechten
opbouwen, ze zaten ver van familie en vrienden in Belgi� en heel dikwijls
alleen, terwijl hun man her en der in Duitsland op oefening was
(schietoefening, CPX, FTX, Vogelsang, steunperiode, wachtdienst, weekdienst,
permanentie, enz.)


Om als vrouw van een militair in Duitsland te werken moest je uiteraard ook al
een woordje Duits kennen, de eerste 6 maanden lukte dat nog niet goed. Je
inschrijven in het �arbeitsambt� als werkzoekende, zelf ook actief werk zoeken
en als vrouw van een officier kwam er dan nog bij dat de Korpsoverste van je
man de toestemming moest geven voor de job die je wou gaan doen; je werd dus
ook nog eens afgerekend op de status van je man als officier.
Het was toen niet gebruikelijk dat de vrouw van een officier ging werken en zo
ja, moest dat ook een respectabele job zijn. Zelfs om te mogen trouwen diende
door de officier een "Model B" ingediend te worden om er de militaire
toestemming toe te vragen; de status van zijn toekomstige en haar familie werd
dan nagegaan.


Dat mag NU allemaal vreemd klinken, maar zo was het toen.

 

Vervolgens waren er als officier de vele mutaties naar
een volgend garnizoen (zeker in de logistiek), waardoor je vrouw meteen ook
alweer HAAR job kwijt was want ze verhuisde uiteraard ook mee.
Zo was mijn vrouw in ��n garnizoen reeds na amper 3 maanden haar job in de
Pharma-industrie kwijt en vermits we binnen de week 200 km verhuisden kon ze
haar 3 maanden vooropzegtermijn niet waarmaken en verloor al haar rechten.
Op 21 december telegram uit Brussel waarin me gemeld werd dat ik reeds op 28
december in dat ander garnizoen aan de slag moest. In plaats van de kerstdagen
te vieren en de familie in Belgi� te bezoeken werd het inpakken en verhuis
regelen.
Op 2 januari vertrok ik aansluitend reeds als detachementcommandant op
steunperiode naar H�hne in het noorden van Duitsland; mijn vrouw was nog niet
eens ingeburgerd in dat nieuw garnizoen, onze woning nog niet eens gans
ingericht en ze zat al 14 dagen alleen.


Je moest je man wel erg graag zien om hem naar Duitsland te willen volgen want
zelf moest je er heel veel voor opgeven.
Maar opnieuw…. voor mezelf zou ik in dezelfde omstandigheden terug dezelfde
keuze maken; in Duitsland had je als militair een veel actiever leven dan in
Belgi�.


Troep en onderofficieren bleven veel langer in ��n zelfde garnizoen dan de
officieren; een aantal van hun echtgenotes vond dan soms werk in de kazerne als
BAK (Burger Arbeid Kracht); in die zin waren die kaders er beter aan toe.


Ik ben heel dankbaar dat mijn vrouw me altijd zo is blijven steunen en me
overal is gevolgd en ik besef heel goed wat ze daardoor allemaal heeft moeten
missen, toch heeft ze ook heel graag in Duitsland gewoond. In het Burgerlijk
Wetboek, hoofdstuk VI, wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten
stond toen:

Art 212 -De echtgenoten hebben de plicht samen te
wonen.Art 213 -De echtelijke
verblijfplaats wordt door de man vastgesteld.

 

Pensioenaanvraag bij de DRV (Deutsche Rente
Versicherung), situatie in 2013
:

 


Zat
je als militair in de BSD samen met je echtgenote en heeft ze in Duitsland
gewerkt (niet als BAK = Burger Arbeidskracht in een Belgische kazerne, maar in
de Duitse burgerij), dan heeft ze ook recht op een Duits pensioen.
De Belgische pensioendienst RVP zorgt voor de aanvraag ervan in Duitsland.
Dat gebeurt automatisch nadat je voor het eerst pensioendocumenten van de RVP
hebt ontvangen en daarop hebt kunnen aangeven dat je ook in Duitsland recht op
een pensioen hebt. De Duitse pensioendienst DRV stuurt daarop rechtstreeks aan
de gerechtigde een lijvig in te vullen bundel (in het Duits en in de taal van
de rechthebbende). Die documenten komen van de
�Deutsche
Rentenversicherung Rheinland.- Haubtverwaltung D�sseldorf�.
In Duitsland is de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar (situatie in
2013), met een overgangsmaatregel waardoor dit, afhankelijk van de ouderdom van
de rechthebbende, voor de meesten slechts enkele maanden vertraging betekent.
Dit kan echter ook de uitkering van het Belgisch pensioen (op 65 jaar) enkele
maanden vertragen, vermits de RVP rekening moet houden met al de pensioenen van
man en vrouw en zodra die allemaal gekend zijn pas kan becijferen welk systeem
het voordeligst uitvalt voor de gerechtigden (RVP-gezinspensioen of elk een
afzonderlijk RVP-pensioen als de militair ook nog in de burgerij heeft gewerkt).
 De betaling van het Belgisch RVP-pensioen van de echtgenote gebeurt dan
met terugwerkende kracht en de eerste keer meestal met assignatie tot de
rechthebbende kiest voor een bankrekening.


De militair blijft zijn militair pensioen via PDOS ontvangen, maar de
bedrijfsvoorheffing erop wordt verhoogd in verhouding tot het Belgisch
RVP-pensioen dat zijn echtgenote ontvangt. Voor de verhoging van de
bedrijfsvoorheffing op het pensioen van de militair via PDOS wordt geen
rekening gehouden met het Duits pensioen van zijn echtgenote, dat later wel zal
moeten aangegeven worden in de Belgische belastingaangifte, alsook in Duitsland.
Eens het Duits pensioen door de DRV toegekend werd, zorgt niet de �DRV�,
maar de
�Deutsche Post in Berlijn� voor
de maandelijkse stortingen van het Duits pensioen.


Niet de DRV maar de Deutsche Post
volgt het nadien ook verder op; laat wijzigingen aan de gerechtigde weten, enz.
 Indien de echtgenote gedurende haar verblijf in Duitsland ook voor ��n of
meer kinderen zorgde (die ook in de BSD verbleven), heeft ze als toenmalige
aanhang van de NATO-strijdkrachten recht op een vergoeding voor de opvoeding
van de kinderen, zogenaamde "Kindererziehungszeiten", zoals ook
Duitse moeders die krijgen. De DRV (Deutsche Rente Versicherung) vraagt daartoe
een attest (bewijs van aanwezigheid als aanhang van de NATO) aan de �
Belgische verbindingsdienst in K�ln�, als de
gerechtigde ook aanspraak maakt op die vergoeding.
Het �Bundescentralamt f�r Steuern in Bonn�
stuurt een �persoonlijk indentificatienummer� dat men op elke correspondentie
inzake steuer (Duitse belasting) moet vermelden.
De gerechtigde is wettelijk verplicht het Duits pensioen aan te geven aan
het Deutsche Steueramt; voor wie in het buitenland woont (bvb in Belgi�) is dit
het �
Finanzamt in Neubrandenburg�; er is
dus in Duitsland belasting op te betalen (percentage ook afhankelijk van de
keuze �Beschr�nkt steuerpflichtig� of �Unbeschr�nkt steuerpflichtig� en
�zusammenveranlagung (splitting)� of niet. Men is niet verplicht een komplete
Steuererkl�rung te sturen, maar elk jaar voor einde mei wel een document
EU/EWR, en een document met het gekozen stelsel, naar het Finanzamt
Neubrandenburg. Info en documenten zie:
  http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de  Via het Duitse keuzedocument kan de rechthebbende kiezen om geen komplete
�steuererkl�rung� te moeten indienen en kan men de keuze maken tussen
�beschr�nkt steuerpflichtig of unbeschr�nkt steuerpflichtig en dat laatste met
of zonder Gezamtveranlagung� met de echtgenoot. Keuzedocument zie:
http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/de/formulare/
 De Belgische inkomsten van de echtgenoot moeten
naargelang die keuze ook aangegeven worden op het document EU/EWR. Dit document
is te vinden op de website: 
https://www.formulare-bfinv.de/  Via volgende stappen: Formularcenter – Steuerformulare –
Bescheinigung EU/EWR – Bescheinigung EU/EWR 2016 


Het document EU/EWR moet door de Belgische administratie ondertekend worden).
Het document EU/EWR kan men bekomen in een Duits Finanzamt (bvb in Aken), in
het Duits + andere talen waaronder het Nederlands; maar het kan ook gedownload
worden van de site van het Finanzamt in Brandenburg. Het document heeft 3
luiken; twee ervan zijn bestemd voor het Finanzamt en ��n ervan blijft bij de
belgische administratie. De berekening die het Duitse Finanzamt zal doen staat
op de achterkant van het eerste luik.
Tussen Duitsland en Belgi� bestaat een overeenkomst om dubbelbelasting te
vermijden: Dubbelbelastingsverdrag
 

Maar de gerechtigde moet het Duits pensioen toch ook nog eens aangeven aan
de Belgische belastingsdienst (in de jaarlijkse aangifte personenbelasting);
hierdoor verhoogt het gezamenlijk inkomen van het Belgisch gezin en door werking
van de huwelijksco�ffici�nt valt men dan mogelijk in een hogere
belastingsschaal waardoor het gezin ook m��r Belgische belasting moet betalen
(en een grotere voorafbetaling op het pensioen); dit wordt door de Belgische
staat echter niet gezien als een dubbele belasting op het Duits inkomen van de
echtgenote, vermits door Belgi� niet rechtstreeks dat Duits inkomen van zijn
echtgenote belast wordt. Tussen Nederland en Duitsland bestaat sinds 2012 een
overeenkomst waarbij in bepaalde gevallen voor inkomsten uit Duitsland, onder
de grens van 15.000 euro, het heffingsrecht enkel toekomt aan Nederland; in
Belgi� is dat niet het geval.
Naargelang de gemaakte keuze, beschr�nkt steuerpflichtiger, unbeschr�nkt
steuerpflichtiger , wel of niet gezamtveranlagung met de echtgenoot en men
Duitsland m��r inkomen heeft dan het �Grundfreibetrag� zal mogelijk ook in
Duitsland belasting moeten betaald worden… en met wat de militair in Belgi�
dan al meer moet betalen blijft er van dat Duits pensioen van zijn echtgenote
mogelijk niets meer over of moet zelfs nog bijgelegd worden. Grundfreibetrag in
2014: 8.354 euro (Duits inkomen + Belgisch inkomen, incl. intrest op
spaargeld). De keuze van het juiste stelsel is dus erg belangrijk… men
raadpleegt best een Duitse Steuerberater.


Indien het slechts over een klein Duits pensioentje gaat en de militair
zelf een hoog inkomen heeft (pensioen + andere inkomsten, zoals intresten op
spaartegoeden; inkomsten van een verhuurd appartement tellen niet mee) kan men
best overwegen het NIET aan te vragen, vanwege al de administratieve last
(jaarlijks terugkomend keuzedocument en document EU/EWR) en de belasting erop,
eventueel naargelang het geval zowel in Duitsland als in Belgi�.


Een �Steuerberater� in een grensgebied in Duitsland (bvb. Aken)
raadplegen, is dus geen slecht idee, reken daarbij op zo�n 150 euro kosten.
Kijk in elk geval eens op:
  http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de

 

 

Terug naar boven

Boeken over
het bezettingsleger en de BSDNa de tweede Wereldoorlog
namen Belgische eenheden deel aan de bezetting van Duitsland.

 

Deze periode wordt
gedetailleerd beschreven in het boek �Belgische bezetting in Duitsland�.

In eigen beheer uitgegeven door
Commandant o.r. Walther Rotsaert (252 pagina�s)

 

Voor m��r info klik op het boek a.u.b.

 

Nadien ontstond de NATO en
werd West Duitsland een Natopartner.

image004

 

Belgisch
Bezettingsleger (BBL)

en
de

Belgische
Strijdkrachten in Duitsland (BSD)

1945
� 1995

Persoonsgebonden kalender van feiten, ontwikkelingen en ervaringen gedurende
de vijftig jaar Belgische militaire aanwezigheid in DuitslandVoor m��r info klik op het boek a.u.b.

� een persoonlijke kroniek
door Commandant o.r. Walther Rotsaert (397 pagina�s)

 

 

boek2.jpg

 

Wij, BSD�ers !

Het menselijk verhaal van onze
leger-gemeenschap op Duitse bodem
(1945-2002).

Van Jan Backx(Roularta books, 463 blz)

 

Bijna zestig jaar lang � vanaf de val van Hitlers derde Rijk
en gedurende heel de Koude Oorlog- leefden er op Duits grondgebied vele
honderdduizenden Belgen, in een kunstmatige wereld: �de BSD�. Dat begrip
dekte �lles wat te maken had met de �Belgische Strijdkrachten in Duitsland�.
Maar het betekende v��l meer dan louter tanks en kanonnen! Er zat een enorm
menselijk verhaal aan vast.

wijbsders.jpg

 

Van NSDAP tot Tweede Wereldoorlog; Nazisme, SA, SD, SS,
Gestapo, Orpo, Sipo: korte info klik hier

 

Terug naar boven

Toenmalige
militaire gedragscode

      
Men groet een
�hogere in graad� steeds van op enkele passen afstand. De rechterhand wordt daarbij
met en zwaai tot aan de muts, kepie of helm gebracht. De �hogere in graad�
groet daarop terug met het zelfde gebaar.

      
Indien men zijn
rechter hand niet vrij heeft (omdat men bvb iets draagt), of geen hoofddeksel
draagt, groet men door het hoofd even op te heffen. (NB: sinds het einde der
90-tiger jaren groet men ook met het handgebaar zelfs als men geen hoofddeksel
draagt).

      
Wanneer een officier
een groep nadert, of een klas of werkplaats betreedt, roept de eerste die de
officier ziet �ter order�; iedereen staakt zijn bezigheden en gaat meteen in
houding staan tot de officier zegt: �doe verder�.

      
Wanneer men zich tot
een �hogere in graad� wendt en die �hogere in graad� is een onderofficier
dan stelt men zich voor met zijn eigen graad en naam en zegt: �tot uw dienst

      
Wanneer men zich tot
een �hogere in graad� wendt en die �hogere in graad� is een officier dan
stelt men zich voor met zijn eigen graad en naam en zegt: �tot uw orders

      
Wanneer men een
bevel krijgt bevestigt men het begrepen te hebben en te zullen uitvoeren met
�tot uw dienst� indien een onderofficier het bevel gaf, of �tot uw orders�
indien een officier het bevel gaf.

      
Wanneer men een
gesprek met een officier begint is het gebruikelijk dit te doen
met termen zoals:

Mijn
respect luitenant�

Mijn
eerbied kolonel�

      
In de mess gaat men
niet aan tafel vooraleer de hoogste in graad dit doet.

      
Wanneer men te laat
in de Mess komt, stelt men zich voor aan de hoogste in graad en vraagt
toestemming om ook aan tafel te mogen gaan.

 

Het
verschil in graad werd voortdurend fors geaccentueerd. Al zijn die regels ook
thans nog van toepassing, toch worden ze nu wat soepeler toegepast. Vroeger had
elke personeelscategorie (officieren, onderofficieren, troep) een eigen Mess.
Tegenwoordig is er in de meeste garnizoenen een �Mess All Ranks� waar al de
personeelscategorie�n samen aan tafel gaan.

 

Terug naar boven

De wapens
(soorten eenheden bij de landmacht):

De
Landmacht is onderverdeeld in diverse �wapens�; dit zijn diverse types van
legereenheden, elk met een specifieke opdracht: infanterie, pantsertroepen,
artillerie, genie, logistiek, om er enkele te noemen.

Tot
eind de jaren 90 kon men aan de hand van de spiegels op de kraag (of de
schouderpassanten), heel goed herkennen van welk type eenheid iemand deel
uitmaakte. Op die kleurrijke spiegels was bij de officieren bovendien hun graad
aangebracht.

 

Als
voorbeeld de kleuren van de �Logistiek� gecombineerd met de graad van
�Commandant�

graadCdtlog

 

Een
prachtige symboliek die helaas, door reorganisatie en afvlakking op het einde
der negentiger jaren, grotendeels verloren ging; alweer zijn we een stukje
traditie kwijt.

 

Wie ooit zijn dienstplicht deed zal zich
de kleuren van de spiegels op de kraag van zijn Battle Dress (BD)
zeker herinneren want al de kameraden uit een zelfde eenheid droegen ook
diezelfde kleuren.

Bij die kleuren voelde men zich thuis.

 

In de plaats ervan kwamen de zogenaamde
modernere �pins�, maar deze kunnen de oudgedienden maar weinig bekoren.

 

Ter herinnering aan weleer, hiernaast de
kleuren van de belangrijkste wapens in de periode 1960-1999 (kleur spiegel en
bies).

 

Op die spiegels kwamen de graden onder de
vorm van sterren en baretten (goudkleurig voor alle officieren;zilverkleurig voor onderofficieren vanaf de
graad van adjudant).

 

Er werden emblemen toegevoegd, ondermeer
bij Grenadiers, Ardense Jagers, Cyclisten, Carabiniers, Artillerie, Genie en
Medische dienst.

Maar ook emblemen die een bepaalde functie
of brevet
weergaven zoals, IMF (Ingenieur Militaire Fabrikaten), MAB
(Militair Administrateurs Brevet), SBH (Staf Brevet Houder), Generaal,
Krijgsauditeur, Griffier, Muziekkorps, enz.

 

De graden en de emblemen werden
gecombineerd op de kraagspiegels alsook op de passanten (schouderstukken).

 

passant.gif

Klik voor
overzicht
passanten

 

image069.jpg

 

De
wapenlogo�s van de Landmacht zien er thans als volgt uit:

image091.gif

 

 

Terug naar boven

Graden bij de
Landmacht tot 1999:

 

kepis

 

graden jpg.jpg

 

De
onderofficieren vanaf de graad van adjudant en de officieren, droegen hun graad
op spiegels op de kraag (of op schouderpassanten). Troep en onderofficieren tot
de graad van 1e sergeant-majoor, droegen hun graad op de mouw (of op
schouderpassanten).

 

Terug naar boven

Graden bij de
Landcomponent na 1999

 

 

gradenna99

 

De
graad wordt nu door alle rangen gedragen op de epauletten (of op ��n passant op
de borst). De kleur van de Service Dress is nu veel donkerder dan het kaki van
v��r 1999.Belgi� kent nu ook de
4-sterren-generaal.


Klik hier en je surft naar de website
van het Belgisch Leger

Je vindt er de visuele voorstelling van de huidige graden
voor de Lucht- en Zeecomponent

 

Terug naar boven

Video reportages

�����������������������

 

Op 16
september 2011 was er een TV-uitzending op de WDR over de Belgische
�bezettingstroepen�, later �stationeringstroepen� in de BSD in Duitsland:
"Pommes, Panzer & Pralinen".
Commandant b.d.
Walther Rotsaert wiens boek over de Belgische bezetting in Duitsland
hierboven vermeld is, komt regelmatig aan het woord in deze uitzending.

 

Het is mogelijk de reportage te
herbekijken op Youtube via onderstaande links:

Deel 1 http://www.youtube.com/watch?v=652YB8RnbsM ��� (15 minuten)
Deel 2 http://www.youtube.com/watch?v=BqUXW0433M0 �� (15 minuten)
Deel 3 http://www.youtube.com/watch?v=4PY0mMkMeaQ �� (15 minuten)

 

 

Meerdere filmfragmenten 50
jaar BSD op de website Kamp Vogelsang

��������� http://www.kamp-vogelsang.be/bsd/bz_b20a/index.php

 

 

Televox uitzendingen uit
1986 over de secundaire scholen in de BSD

Het is mogelijk de reportages te
herbekijken op Youtube via onderstaande links:

Deel1: http://www.youtube.com/watch?v=AMifmhDSS6I&feature=related (9 minuten)

Deel2: http://www.youtube.com/watch?v=fnIO0w-xqlo&feature=relmfu ���� (9 minuten)

Deel3: http://www.youtube.com/watch?v=_DX83CEHPEM&feature=relmfu
(5 minuten)

 

 

Reportage van het KTRC uit de jaren 60 over de verplichte
legerdienst. Met dank aan Paul Van
Gestel.

Het is mogelijk de reportages te herbekijken op Youtube via onderstaande
links:

Deel1: http://www.youtube.com/watch?v=d1dXaiLtXmA&feature=player_embedded
(14 minuten)

Deel2: http://www.youtube.com/watch?v=0m7vkm2BGC8 (13 minuten)

 

 

Reportage over laatste schot met een Leopard tank in H�hne.

Het is mogelijk de reportages te
herbekijken op Youtube via onderstaande links:

https://www.youtube.com/watch?v=hudJrZGqBzw

 

 

 

Terug naar boven

Tenues van toen:

 image049.jpg

gordel.jpg

image043.jpg

 

 

Service Dress (met linnen gordel).
Met kaki hemd en das, kaki kousen, bruine schoenen, bruine lederen
handschoenen en stick.

Tot in 1973 droegen officieren op de
Service Dress ook een lederen gordel met schouderriem (baudrier) i.p.v. de
linnen gordel.Na een enqu�te bij de
officieren over hoe hun tenue er in de toekomst moest uitzien, werd de
baudrier in 1973 afgeschaft.

 

 

 

 

kledij.jpg

sdser.jpg

 

Battle Dress(links)

BD: met kaki hemd en kaki das, kaki
kousen, bruine schoenen (als uitgangskledij) Kon ook met gevercoteerde
gordel, getten en zwarte botinnen (als werkkledij)


Service Dress (midden)���������

Met kaki hemd en das, kaki kousen, bruine
schoenen en bruine handschoenen (vanaf 1973 zonder linnen of lederen gordel)

 

Bleek beige Zomerkledij (rechts)

Met bleek beige hemd, licht bruine das,
beige kousen en bruine schoenen. Steeds zonder gordel.

Service Dress als ceremonie kledij met
wit hemd, zwarte das, zwarte schoenen, zwarte kousen, zwarte gestoffeerde gordel,
gouden epauletten, kepie en witte handschoenen.

In deze tenue moest men zich bij mutatie naar een nieuwe eenheid aan zijn
nieuwe chef en het personeel voorstellen.Deze kledij werd ook gedragen de dag van
een bevordering, de spiegels op de kraag voorzien van de nieuwe graad.

Ook als je als officier zetelde in de
Krijgsraad werd deze tenue gedragen maar dan tevens voorzien van de
eretekens.

 

 

 

image077.jpg

blkep.jpg

Kepie

image051.jpg

pak.jpg

image047.jpg

 

laarsjes met sporen, als symbool dat de
transporttroepen uit de huidige logistiek vroeger te paard reden

Werkkledij met gordel en zwarte bottinnen (linnen
kledij)Hemdvest en linnen broek, gordel, bottinnen en getten
(later vervangen door laarzen en geen getten meer).

Werkpak

 

In een maintenance eenheid beschikte iedereen over een
werkpak; ook de officieren.

 

Gala tenue (ook blauwe tenue genoemd). In
het Belgisch leger enkel gedragen door officieren.

Met zwarte of gouden epauletten,
eretekens en korte zwarte laarsjes met sporen.
De blauwe streep op
de broek verwijst naar de logistiek

 

 

 

 

 

 

 

gev.jpg

nb.jpg

 

 

 

Gevechtskledij
Smokebroek, smokevest met kap, laarzen, gordel, helm, wapen

NBC-kledij

 

 

 

 

 

Terug naar boven

Link
naar websites van ex BSD eenheden:

 

Deze rubriek ismoeilijk �up to date� te houden; er
verdwijnen helaas regelmatig websites; er komen er af en toe ook nieuwe bij.Belevenissen van ex-Siegenaars ��Ex-Siegenaars
kunnen hun eigen belevenissen hier laten inlassen� stuur een email a.u.b.Legermuzeum

Verbroedering 1JP

Spich 1Cy

Nato

Camp_Astrid
(probsteierwald) Wikipedia Duits

Bataljon
Bevrijding

5. Linieregiment

Museum BSD

Kon.
Ver. Oprustgest. Offrn

Kamp Vogelsang

9 Linieregiment

2 RGT
Jagers te Paard:  

www.Legerdienst.be + kazerens in BSD

Belgen in L�denscheid.de

http://www.neheim2000.net

Vriendenkring
4Regiment LansiersTerug naar boven

 

GA TERUG NAAR DEEL 1

 

Evtl.
naar startpagina van de complete website

 

 

 

 

 

 

 

 

European Graduates

Graduates from Belgium

Kris Demeyere

Belgium

Kris Demeyere

Bruges Area, Belgium
Owner, GARAGE DEMEYER NV
Automotive

Kris Demol

Antwerp Area, Belgium
Maintenance & Engineering Manager at TNT Express
Airlines/Aviation

Education
Sporthumaniora Wemmel   1975 — 1976
English

Experience
TNT Express   August 2013 – Present
TNT Express   May 2012 – July 2013
Demol Consultancy   October 2010 – May 2012
DHL   April 2002 – October 2010
DHL Aviation N.V.   1994 – 2002
DHL Aviation   April 1992 – September 1998
DHL Aviation   April 1990 – April 1992
DHL Aviation   September 1988 – April 1990
DHL Aviation   September 1987 – September 1988
DHL Aviation   October 1985 – September 1987

Skills
Warehouse Management, Freight, Procurement, Air Freight, Management, Export, 3PL, Leadership, Airports, Purchasing, Warehousing, Aircraft, Key Performance…, Change Management, Supply Chain, Operations Management, Negotiation, International Sales, Government, Contract Negotiation, Supply Chain…, Materials Management, Import, Airlines, International Logistics, Transportation…, Global Sourcing, Logistics, Fleet Management, Problem Solving, Customer Service, Logistics Management, Transportation, Union Negotiations, Supply Chain Management, Process Improvement, Freight Forwarding, Maintenance & Repair, Aviation, IATA, Continuous Improvement, Reverse Logistics, Customs Regulations, Shipping

Kris Demol

Brussels Area, Belgium
Global Network Equiment Manager at DHL Aviation
Aviation & Aerospace

Kris Deneckere

Gent Area, Belgium
Interieurarchitect
Architecture & Planning

Kris Denolf

Belgium

Kris Denys

Belgium

Kris Denys

Antwerp Area, Belgium
medewerker at FOPEM
Education Management

Kris Depoorter

Belgium

Kris Depoorter

Belgium

Kris Depotter

Bruges Area, Belgium
reconnective healing practitioner at My company
Professional Training & Coaching

Kris Depotter

Bruges Area, Belgium
bediende at iwva
Logistics and Supply Chain

Kris Deprince

Bruges Area, Belgium
ceremoniemeester
Events Services
Experience
A-Style Belgium   June 2015 – Present
kinder en jeugdschoenen Passo   February 2014 – Present
Self-employed   April 2000 – Present

Kris Derveaux

Belgium

Kris Deschepper

Antwerp Area, Belgium
Independent Construction Professional
Construction

Kris Deschepper

Antwerp Area, Belgium
Owner, SPLINTER
Furniture
Experience
SPLINTER   July 1997 – Present

Skills
Interior Architecture, Graphic Design, Interior Design

Kris Desmedt

Brussels Area, Belgium
Information Technology and Services

Skills
Business Process, Validation, Analysis, Change Management, Requirements Analysis, ITIL, Pharmaceutical Industry, Business Analysis, Agile Methodologies, Functional Analysis, Quality Center, Scrum, Banking, User Acceptance Testing

Kris Desmedt

Bruges Area, Belgium
Verpleegkundige bij Ter Duinen
Hospital & Health Care

Kris Desmet

Belgium

Kris Desmet

Bruges Area, Belgium
zaakvoerder
Insurance
Experience
Self-employed   March 2004 – Present

Skills
Health Insurance, Insurance, Microsoft Office, Microsoft Word, Customer Service, Microsoft Excel, Property & Casualty…

Kris Desmet

Bruges Area, Belgium
vertegenwoordiger bij ranson nv
Food Production

Kris Devos

Brussels Area, Belgium
Capital Markets

Skills
Fixed Income, Equities, Trading, DCM, FX Options, Financial Markets, Financial Risk, Bloomberg, Capital Markets, Loan Origination, Structured Products, Banking, Bonds, Interest Rate…, Structured Finance, Investment Banking, Credit Derivatives, Financial Structuring, Credit Risk, Corporate Finance, Syndicate, Portfolio Management, Derivatives, Securitization, Emerging Markets

Kris Devos

Bruges Area, Belgium
Operational Planner at Belgacom
Telecommunications

Education
KIHWV   1985 — 1989

Kris Devriendt

Brussels Area, Belgium
Projectleider Bouw bij Colruyt Group
Retail

Education
Sint-Lucas Brussel   1999 — 2004
Master of Architecture (M.Arch.), Architectuur (Architecture)

Sint-Niklaas-Instituut   1982 — 1998
Economie-Wiskunde

Experience
Colruyt Group   January 2009 – Present
Art & Build   January 2008 – December 2008
BAR – Buro voor ARchitectuur   July 2006 – December 2007
Ravenstijn & Partners   July 2005 – June 2006
ABC-Architecten   January 2005 – June 2005

Kris Dewachter

Antwerp Area, Belgium
Information Technology and Services

Skills
E-commerce, Requirements Analysis, HTML, Subversion, Intershop, CMS, Software Development, Agile Project Management, Certified Scrum Master…, Agile Methodologies, Agile, Email Marketing, XML, E-business, Business Analysis, Web Analytics, SEO, Web Services, Social Media, Software Project…, B2C, Online Sales, Scrum, B2B, AJAX, Web Development, Java, Online Marketing, prince2, Hybris, hybris

Kris Dewaele

Education
Hotelschool Ter Groene poorte / Brugge
Afgestudeerd, Beroeps

Experience
Diverse locatie’s   January 1990 – Present

Kris Dewaele

Bruges Area, Belgium
Bediende bij VOF Decoene
Hospital & Health Care

Kris Deweerdt

Bruges Area, Belgium
Qc raw materials & finished products bij McBride
Chemicals

Education
Sint-vincentiuscollege Ieper

Kris Deweerdt

Belgium

Kris Dewilde

Belgium

Kris Dewinter, CFA

Brussels Area, Belgium
Investment Banking

Skills
Due Diligence, Mergers & Acquisitions, Private Equity, Management Accounting, Valuation, IFRS, Restructuring, Financial Modeling, Investment Management, M&A experience, Negotiation, Capital Markets, Investments, Financial Structuring, Strategy, Corporate Finance

Kris Dewinter, CFA

Belgium

Kris Dewitte

Gent Area, Belgium
photographe de plateau
Fine Art
Experience
Binger Filmlab   2002 – 2014
The Hotel Brussels   2010 – 2010
Hooverphonic   2006 – 2008

Kris Dewitte

Belgium

Kris Dewitte

Belgium

Kris Dhondt

Bruges Area, Belgium
Manager Terminals, Ports & Sales Support at Stora Enso
Paper & Forest Products

Education
Sint Jozef Instituut / Torhout   1981 — 1988
Biology/Biological Sciences, General

Stora Enso Management Programme (SEMP 29)

Experience
Stora Enso   January 2012 – Present
Stora Enso   January 2010 – December 2011
Stora Enso   January 2006 – December 2009
Stora Enso   February 2002 – December 2005
Kathy Chocolaterie NV   January 2001 – January 2002
PSA HNN   March 2000 – December 2000

Skills
Ports, International Logistics, International Business, Supply Chain, International Business…, Negotiation, Warehousing, Shipping, International Business…, International Sales, Continuous Improvement, International Project…, Logistics, Logistics Management, Transportation, Supply Chain Management

Kris Dhondt

Belgium

Kris Dhondt

Belgium

Kris Dhondt

Gent Area, Belgium
Zelfstandig elektricien en leerkracht
Construction
Experience
Self-employed   January 2005 – Present
Stad Antwerpen   December 1995 – December 2006

Kris Dhondt

Antwerp Area, Belgium
Gepensioneerde bij Geen
Information Technology and Services

Kris Didden

Antwerp Area, Belgium
Adjunctbibliothecaris bij Institute of Tropical Medicine
Research

Kris Didden

Belgium

Kris Diels

Antwerp Area, Belgium
Accountant / Belastingconsulent
Financial Services

Education
IAB accountant en belastingconsulent   2003 — 2007

Bachelor Accountancy – Fiscaliteit   1998 — 2001

Lagere school

VKW

Experience
Van der Steen, Diels, Van Gysel consultants   April 2012 – Present
VHG   October 2007 – March 2012
BDO   August 2001 – September 2007

Skills
Financial Accounting, Corporate Finance, Tax Law, Internal Controls, VAT, Accounting, Corporate Tax, Income Tax, Auditing, Financial Reporting, Tax, Financial Analysis

Kris Diels

Antwerp Area, Belgium
Project Engineer Capital Projects at Genzyme, a Sanofi company
Biotechnology
Experience
Genzyme, a Sanofi company   June 2015 – Present
Genzyme   July 2009 – May 2015
Genzyme   2007 – July 2009
Genzyme   July 2002 – 2007
Belgonucleaire   April 1999 – June 2002
Belgonucleaire   April 1994 – April 1999
Belgonucleaire   April 1989 – April 1994

Skills
Security, Facilities Management, GMP, Catering, Biotechnology, CAPA, Project Engineering

Kris Diels

Antwerp Area, Belgium
Maritime

Kris Diels

Antwerp Area, Belgium
Arbeider reactor bij Campine nv
Mining & Metals

Kris Dierick

Antwerp Area, Belgium
Bestuurder
Banking
Experience
Belfius Regio Tienen   January 2009 – Present

Kris Dierick

Bruges Area, Belgium
manager at intertapis
Wholesale
Experience
intertapis   September 2002 – Present

Skills
Customer Service, Word, Excel, Microsoft Excel, Customer Relations, Microsoft Office

Kris Dietvorst

Antwerp Area, Belgium
GON begeleider / auticoach
Mental Health Care

Kris Dillemans

Antwerp Area, Belgium
Information Technology and Services

Kris Dillemans

Antwerp Area, Belgium
Owner, MAIN

Kris Dimitriadis

Antwerp Area, Belgium
Photographer / Owner at PSG Photostudio
Photography
Experience
PSG Photostudio   December 2012 – Present
PSG – publishing house   February 2007 – December 2012

Skills
Digital Photography, Lightroom, Commercial Photography, Photography

Kris Dimitriadis

Antwerp Area, Belgium
Independent Photography Professional
Photography

Kris Dirkx

Brussels Area, Belgium
Financial Services

Skills
Payment Services, Acquiring, Product Management, Smart Cards, E-payments, Credit Cards, Credit Card Fraud, Fraud, German (basic), NFC, Debit Cards, Operational Risk…, Payments, Anti Money Laundering, Security, Training Delivery, Cards, Payment Cards, Wallets, Payment Gateways, Electronic Payments, French, PCI DSS, EMV, English, Transaction Processing, Fraud Detection, payment cards business, Mobile Payments, Internet Banking, International Sales, Product Management…, Payment Card Processing, Risk Management, Dutch, Financial Risk, AML, Payment Industry, Merchant Services, Online Fraud

Kris Dirkx

Antwerp Area, Belgium
Fine Art

Education
GroepT Leuven
Bachelor of Arts (B.A.)

Kunstschool Genk

Experience
KD Artwork   May 2006 – Present

Skills
Editing, Java, C, Photoshop, Customer Service, Microsoft Word, Research, PowerPoint, HTML, Windows, Outlook, C++, Strategic Planning, Microsoft Office, Negotiation, Budgets, Teaching, Public Speaking, Microsoft Excel, English

Kris Dobbelaere

Bruges Area, Belgium
Automotive
Experience
VAN HOOL   November 1994 – Present
Transamerica   September 1994 – November 1994
Transamerica   January 1994 – November 1994
Transamerica   September 1992 – January 1994
Transamerica   January 1992 – September 1992

Skills
Automotive Aftermarket, Automobile, Automotive, Vehicles

Kris Dobbelaere

Belgium

Kris Dobbelaere

Bruges Area, Belgium
logistiek bij l. nuytinck
Medical Practice

Kris Dockx

Antwerp Area, Belgium
Logistics and Supply Chain

Skills
Technical Presentations, Change Management, German, Optimization, Supply Chain…, Product Management, Production Planning, Business Strategy, Supply Chain, Demand Planning, Supply Chain Management, French, Logistics, English, Operations Management, Supply Chain Consulting

Kris Donders

Antwerp Area, Belgium
Printing

Kris Douchy

Bruges Area, Belgium
Applicatiebeheerder at AZ Delta
Hospital & Health Care

Education
VHTI KORTRIJK   1988 — 1989

Experience
AZ Delta   February 1993 – Present

Skills
Hospitals, HL7, Healthcare Information…, Informatics, Healthcare

Kris Drieghe

Gent Area, Belgium
zaakvoerder bij Holarchitecten
Architecture & Planning

Education
Syntra   2010 — 2010
energiedeskundige type A

Sint-Lucas Architectuur – Hogeschool voor Wetenschap & Kunst   2003 — 2008
Master of Architecture (M.Arch.), Architecture

Experience
Holarchitecten   October 2012 – Present
Architectenstudio   September 2009 – October 2012
mebumar   October 2008 – September 2009

Skills
Design Research, Concept Design, Photoshop, Rendering, Mixed-use, Architectural Design, Sustainable Design, 3D Visualization, ArchiCAD, SketchUp, Architecture, BIM, AutoCAD Architecture, CAD, AutoCAD, Construction Drawings

Kris Drieghe

Belgium

Kris Dries

Antwerp Area, Belgium
Koetswerk bij Terberg Specials Belgium NV
Automotive

Kris Driesen

Antwerp Area, Belgium
Projectleider
Construction

Education
cevora   2003 — 2004
beroepsopleiding, calculator

hogeschool Sint Lukas Brussel   1999 — 2002
Bachelor’s degree, bouwkunde, Bachelor’s degree

Experience
PENTA Expertise & Consult nv   April 2014 – Present
Bekaert Building Company   February 2013 – April 2014
Democo   December 2007 – February 2013
arthur moens nv   February 2004 – December 2007
Herbosch-Kiere N.V.   August 2002 – August 2003

Skills
vca attest, AutoCAD, SketchUp, Lotus Notes, MS Project, bouwoffice

Kris Driesen

Antwerp Area, Belgium
Leerkracht Economie en Wiskunde bij Sjb Zonhoven
Primary/Secondary Education

Education
U-Antwerpen   1995 — 1996
Geaggregeerde voor het onderwijs

TEW, U-Hasselt   1989 — 1993
Master’s degree, Applied Economics

Experience
Sjb Zonhoven   January 1997 – Present
Gecotec   February 1993 – December 1996

Kris Driesen

Antwerp Area, Belgium
maintenance technician bij Avery Dennison
Chemicals

Kris Driesen

Wetteren, Vlaanderen, Belgium
Management Assistant at PTS NV
Medical Devices
Experience
PTS NV   February 2012 – Present

Skills
Microsoft Excel, microsoft, Microsoft Office, Strategic Planning, Microsoft Publisher, Sales, PowerPoint, power, Customer Service, Public Speaking, microso, Leadership, Microsoft Word, micro, Social Media

Kris Driesen

Antwerp Area, Belgium
Technieker bij Maes nv
Automotive

Kris Dubois

Antwerp Area, Belgium
facility manager at Vlaamse Opera
Performing Arts
Experience
Vlaamse Opera   December 2010 – Present

Kris Ducatteeuw

Antwerp Area, Belgium
notaris bij notarisassocatie F Van Cauwenbergh & K Ducatteeuw

Education
lager school Bavikhove

middelbaar onderwijs
Latijn Grieks

rechten
licentiaat in de rechten en in het notariaat

Experience
Notariaat   2002 – Present
notarisassocatie F Van Cauwenbergh & K Ducatteeuw   2002 – Present

Kris Ducatteeuw

Belgium

Kris Duchateau

Belgium

Kris Duchateau

Hasselt, Vlaanderen, Belgium
Engineer bij BKM
Information Technology and Services

Education
Technisch Instituut Sint Lodewijk

Experience
BKM   March 2001 – Present
Veldeman   March 1999 – March 2001
Carglass®   April 1991 – March 1999

Skills
TCP/IP, VoIP, Java, Pre-sales, Microsoft Office, Telecommunications, Troubleshooting, Windows, Networking, Cloud Computing

Kris Dumon

Bruges Area, Belgium
Trends Researcher, Denim Jedi, Innovator & Father
Apparel & Fashion

Education
FOTOHUIS Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Brugge DKO   2010 — 2014
Photography

PTI & VTI   1991 — 1996
technical, Textile, cad-cam, …

Experience
Avery Dennison   June 2015 – Present
Avery Dennison   April 2013 – Present
Deweer Gallery   2002 – Present
Avery Dennison   January 2014 – June 2015
Avery Dennison   September 2012 – January 2014
Avery Dennison   February 2012 – September 2012
VF Corporation   July 2010 – December 2011
Du-Kri Art & Design   2000 – December 2010
VF Corporation   January 2008 – July 2010
VF Europe   November 2004 – January 2008

Skills
International Business, Product Management, Sourcing, Retail, Menswear, Creative Development, Denim, Product Sourcing, Fashion, Merchandising, New Business Development, Textile Industry, Bags, Production Management, Buying, Technical Design, Apparel, Knitwear, German, Trend Research, Styling, Fit, Textiles, Production, Visual Merchandising, French, Tech Packs, Fashion Retail, Vendor Relations, Italian, Private Label, Costing, Fitting, English, Trend Analysis, Negotiation, Outerwear, Tops, Fashion Design, Sewing, Global Sourcing, Creative Sourcing, Purchasing, Brand Development, Trend, Product Development, Manufacturing, Luxury Goods, Wovens, Garment Construction

Kris Dumon

Gent Area, Belgium
Process and Automation Expert at Nippon Shokubai Europe
Chemicals

Education
M+W   2013 — 2013
Functional Safety

PVI Antwerpen
PA Niveau II, Prevention

PTI St. Goddelieve
A2 Industriële Scheikunde, Chemistry

Experience
Nippon Shokubai Europe   August 2012 – Present
Nippon Shokubai Europe N.V.   March 2009 – July 2012
BASF Antwerpen   January 1992 – July 2000

Skills
Risk Analysis, Distillation, Commissioning, HAZOP, Chemistry, HAZOP Study, Process Engineering, Process Safety, Crystallization, Process Optimization, Safety Management…, DCS, Functional Safety, Chemical Engineering

Kris Dupont

Antwerp Area, Belgium
assistent gerant bij Van Marcke
Wholesale

Kris Dupont

Belgium
Chemicals

Kris Dupont

Antwerp Area, Belgium
operator at Monsanto
Biotechnology

Kris Dupont

Antwerp Area, Belgium
operator at monsanto
Chemicals
Experience
monsanto   December 1990 – Present

Kris Duynslager

Gent Area, Belgium
Business Controller at Kinepolis
Entertainment

Education
EHSAL   1994 — 1999
Handelsingenieur

Sint-Gregorius

Experience
Kinepolis   December 2014 – Present
Kinepolis   July 2010 – November 2014
Belgian Post Group   November 1999 – June 2010

Skills
Controlling, Financial Reporting, Financial Control, Analysis, Budgets, Financial Forecasting, IFRS, Financial Management, Budgeting, Financial Audits, Internal Audit, Forecasting, Financial Analysis, Managerial Finance, Management

Kris Dyselinck

Belgium

Kris E

Belgium

Kris Eeckhout

Brussels Area, Belgium
Telecommunications
Experience
Proximus   September 2010 – Present
Proximus   October 2008 – September 2010
Proximus   February 2007 – October 2008
Umicore   October 1999 – January 2007
Umicore   March 1996 – September 1999

Skills
Integration, SAP, Spend Analysis, Strategic Sourcing, Strategy, Procurement, Program Management, E-procurement, Management, Outsourcing, Negotiation, Purchasing, Supply Chain, Purchase Management, RFQ, Sourcing, Supplier Negotiation, Telecommunications, Supply Chain Management, eSourcing, Supply Management, Sourcing & Procurement, Global Sourcing

Kris Eeckhout

Belgium
Chemicals

Kris Eeckhout

Gent Area, Belgium
electrtechnicus bij Stad Gent
Government Administration

Kris Elbers

Belgium

Kris Embrechts

Antwerp Area, Belgium
Prepress medewerker bij Albe De Coker NV
Printing

Education
Grafoc – typo/drukafwerking   2014 — 2014

Flex-itraining Grafische – Bedrijfspublicaties ontwerpen   2013 — 2013

Flex-itraining Grafische – E-zines ontwerpen   2013 — 2013

Technicum, Antwerpen   1980 — 1983

Experience
Albe De Coker NV   November 2014 – Present
Print and Display   May 2003 – September 2012
Albatros-printing   April 2000 – April 2003
Drukkerij De Beurs   April 1994 – April 2000
Drukkerij Dirix-Verresen   January 1983 – March 1994

Skills
Apogee Prepress…, FTP software, Windows, Digital Photography, Microsoft Office, Prepress allrounder, Adobe Creative Suite, Flightcheck, Mac OS X, internet, Pre-press Experience, Adobe Acrobat, Offset Printing, Digital Printing, Color Management, Desktop Publishing, Enfocus Pitstop, Adobe Muse, Screen Printing

Kris Embrechts

Antwerp Area, Belgium
Boekhouder bij Aannemingsbedrijf L.Janssens
Transportation/Trucking/Railroad
Experience
Aannemingsbedrijf L.Janssens   February 2014 – July 2014
Belgian Oil Service   May 2001 – November 2013
Belgian New Fruit Wharf   January 1990 – May 2001

Skills
Windows Server, Network Administration, Active Directory, Accounts Receivable, Accounts Payable, Access, Payroll, Bookkeeping, Microsoft Office, Invoicing, System Administration, Software Documentation

Kris Engelen

Gent Area, Belgium
Information Technology and Services

Kris Engelen

Antwerp Area, Belgium
Controle laborant bij Tessenderlo Group
Chemicals

Education
Technisch onderwijs Chemie (A2)
Technisch onderwijs Chemie (A2), Chemie/Scheikunde (Chemistry)

Experience
Tessenderlo Group   December 1988 – Present
Tessenderlo Group   2012 – 2013

Skills
LIMS

Kris Engelen

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder bij Insurance & Finance Office
Insurance

Kris Engelen

Schoten, Vlaanderen, Belgium
bediende bij ExxonMobil
Oil & Energy
Experience
ExxonMobil   August 1976 – Present

Kris Engels

Brussels Area, Belgium
Sectiechef inside network operations at Belgacom
Telecommunications

Education
VDAB

Experience
Belgacom   September 2008 – Present
AIM Productions   January 2008 – June 2008

Skills
Telecommunications, Oracle, WinForms, JavaScript, C++, .NET, VBScript, IP, Databases, C#, Unix, VB.NET, ASP.NET, Windows Services, Teradata, Microsoft Reporting…, Software Development, Mobile Devices

Kris Engels

Belgium

Kris Engels

Gent Area, Belgium
monteur bij celcio
Construction

Kris Engels

Antwerp Area, Belgium
Brandweercommandant bij Gemeente Bornem
Public Safety

Kris Erard

Gent Area, Belgium
Consumer Goods

Skills
Brand Management, Marketing Communications, Strategy, Supply Chain Management, Key Account Management, B2B, Management Consulting, Product Management, International Business, FMCG, Management

Kris Erauw

Brussels Area, Belgium
Cohead Talent Information Management & Tools at BNP Paribas Fortis
Banking
Experience
BNP Paribas Fortis   May 2013 – Present
BNP Paribas Fortis   April 2010 – April 2013
BNP Paribas Fortis   April 2010 – July 2010
BNP Paribas Fortis   May 2009 – September 2009

Skills
Assessment Center, Talent Management, HR Consulting, Employer Branding, Restructuring, HR Policies, Recruiting, HRIS, Coaching, Change Management, Organizational…, HR Project Management, Personnel Management, Human Resources, Management Consulting

Kris Everaert

Gent Area, Belgium
Entrepreneur
Real Estate

Kris Feyaerts

Belgium

Kris Feyaerts

Antwerp Area, Belgium
Pilot at Noordzee Helikopters Vlaanderen
Airlines/Aviation
Experience
Noordzee Helikopters Vlaanderen   August 2003 – Present
Belgian Air Ambulance   2002 – 2003
Heli Shuttle   2001 – 2003
EG Heliservice   1998 – 2001
Helico   1995 – 1998
Eurofly bvba   1994 – 1995

Skills
Airports, Flight Safety, Helicopters, Aircraft, Commercial Aviation, Aircraft Maintenance, Flights, Human Factors, Aviation, Airworthiness, Avionics

Kris Flameng

Antwerp Area, Belgium
Independent Music Professional
Music

Kris Flameng

Belgium

Kris Flameng

Antwerp Area, Belgium
Muziekpedagoog & therapeut bij Peperbus vzw
Education Management

Kris Fleurinck

Leuven, Vlaanderen, Belgium
Higher Education

Skills
Solaris, Shell Scripting, HP, Networking, ICT, MySQL, Virtualization, Linux, HP Openview, HP-UX, Firewalls, Windows 7, Nagios, Security, Operating Systems, ITIL, VMware, Unix, IT Service Management, Windows XP, Cacti

Kris Fleurinck

Belgium
Information Technology and Services

Kris Foesters

Brussels Area, Belgium
Information Technology and Services

Skills
Network Security, Channel, Cisco Technologies, Wireless, Security, Sales, Channel Partners, Routing, Cloud Computing, Sales Operations, Solution Selling, Data Center, Networking, Virtualization, Managed Services, Firewalls

Kris Foesters

Antwerp Area, Belgium
Computer & Network Security

Kris Foubert

Gent Area, Belgium
schilder
Construction

Kris Francken

Antwerp Area, Belgium
bedrijfsleider
Farming

Kris Gantois

Bruges Area, Belgium
Student aan de/het Ter groene poorte

Education
KULAK   2013 — 2016

Ter groene poorte   2013 — 2016

Kris Geelen

Antwerp Area, Belgium
gepensioneerd militair dokter bij belgische luchtmacht
Medical Practice

Kris Geens

Leuven, Vlaanderen, Belgium
Senior PHP developer
Information Technology and Services
Experience
ONE Agency (AUSY Belgium)   June 2015 – Present

Skills
MySQL, Front-end, XHTML, Laravel, Database Design, Memcached, REST, E-commerce, LAMP, Nginx, Symfony, Joomla, PostgreSQL, Test Driven Development, AJAX, Zend Framework, MVC, Web Applications, Bash, Open Source, Git, HTML/XML, JSON, Drupal, Linux server…, Web Development, HTML 5, PHP Frameworks, SOAP, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, Apache, XML, Advanced CSS, ColdFusion, Solr, CakePHP, PHP, Subversion

Kris Geens

Heusden-Zolder, Vlaanderen, Belgium
interactive crossmedia creator
Education Management

Education
Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstonderwijs   1986 — 1991
Master of Arts (M.A.), Publiciteit – Grafisch Design

Sint-Augustinus-Instituut, Bree   1980 — 1986
Latijn

Experience
CVO De Verdieping   September 2001 – Present
projecten in crossmedia, design, video, advertising   July 1991 – Present

Skills
Illustrator, Photography, Graphics, Photoshop, Marketing Communications, Director, Video Editing, Premiere Pro, New Media, Video Production, Final Cut Pro, Graphic Design, InDesign, Advertising, Social Media, After Effects, Adobe Creative Suite

Kris Geeraerts

Belgium

Kris Geeroms

Belgium
Telecommunications

Skills
SAP BI, SAP R/3, Business Strategy, Change Management, PMP, Business Analysis, Outsourcing, PRINCE2, CRM, IT Management, Integration, Project Management, Business Intelligence, Data Migration, Pharmaceutical Industry, Data Warehousing, Data Management, Project Planning, Business Process, IT Strategy, Business Objects, SAP, SAP BW, IT Service Management, Telecommunications, Data Modeling, ERP, Project Portfolio…, ITIL, Vendor Management, Cross-functional Team…, Quality Assurance, PMO, Software Project…, Program Management, Requirements Analysis, ETL, Management, Process Improvement, Business Process…, Strategy

Kris Geerts

Antwerp Area, Belgium
Computer Software

Skills
MySQL, Customer Relations, ERP, IT Service Management, Omnis, Business Intelligence, Cloud Computing, jQuery, Software Development, XML, SQL, Problem Solving, Cake php, HTML, ITIL, Windows Server, Active Directory, SOA, Microsoft SQL Server, Visual Studio, Web Services, Doctrine, netbeans, Excel, Linux, ICT, Windows, VMware ESX, Consultancy, Web Development, PHP, Symfony, JavaScript, CSS, web ser, web, SQL Server, Microsoft Office, Apache, CodeIgniter, AJAX Frameworks, Requirements Analysis, Architecture, Architectures, UML, Software Project…, Databases, Integration

Kris Geldof

Bruges Area, Belgium
technical sales mngr bij GB Boucherie NV
Mechanical or Industrial Engineering

Education
KIH Oostende   1987 — 1991
Industrieel Ingenieur, Electromechanical Engineering

Latijns-Wiskunde St Aloysiuscollege Diksmuide   1981 — 1987
( middelbaar onderwijs), Latin Language and Literature + Mathematics

lagere school klerken + college diksmuide

Experience
GB Boucherie NV   May 1996 – Present
GB Boucherie NV   August 1991 – April 1996

Skills
Negotiation, Manufacturing, Microsoft Word, Account Management, Project Management, Sales, New Business Development, Product Development, Engineering, Key Account Management, Microsoft Office, PowerPoint, Strategic Planning, Sales Management, Microsoft Excel

Kris Geluykens

Antwerp Area, Belgium
Public Relations and Communications

Skills
Dutch, Strategic Communications, Event Management, Training

Kris Geudens

Antwerp Area, Belgium
Owner, Garage Ham Motors RentingCars.be
Automotive

Kris Geukens

Antwerp Area, Belgium
Available again for a new mission as Finance Mgr / Controller
Management Consulting

Education
Hoger Instituut Demergouw Diest   1988 — 1991
Bachelor degree, Accounting

OLV Visitatie Leopoldsburg

Experience
Owner Gramax Consulting bvba   August 2011 – Present
CR Bard Benelux   May 2015 – September 2015
MBA Belgium & Luxembourg ( Ex Cormed NV)   November 2014 – July 2015
CR Bard Benelux   March 2014 – September 2014
ManpowerGroup Solutions Belgium   December 2013 – March 2014
CR Bard Benelux   January 2013 – November 2013
Mondelēz Int. (Kraft Foods)   June 2012 – January 2013
Certis Europe   August 2011 – April 2012
Natuzzi   November 2008 – July 2010
Fortis Commercial Finance Belgium   December 2007 – November 2008

Skills
Cash Management, Budget Process, Forecasting, Accounting, ERP, Auditing, Business Objects, Accounts Payable, SAP, Hyperion HFM, Financial Controlling, Payroll Analysis, French, Microsoft Excel, JD Edwards, Affiliate Management, Management Accounting, Sarbanes-Oxley, Internal Controls, Fixed Asset Management, Accounts Receivable, Transition Management, Sarbanes-Oxley Act, Treasury Management, Hyperion Enterprise, Balance Sheet Review, Netting, Factoring, Statutory Accounting, User Acceptance Testing, KPI Reports, US GAAP, Intercompany Accounts, English, German, Managerial Finance, Financial Reporting, Cash Flow Forecasting

Kris Geukens

Antwerp Area, Belgium
Information Technology and Services
Experience
Exertum Belgium   September 2014 – Present
Atos   March 2013 – August 2014
Atos Belux   June 2007 – February 2013
Atos   December 2005 – May 2007
BASE Company   September 1998 – August 2005
Mobistar   June 1996 – August 1998

Skills
Integration, Enterprise Architecture, PRINCE2, PMO, Service Delivery, Leadership, SLA, Service Desk, Business Transformation, Governance, Data Center, Service Management, Management, Pre-sales, Mobile Devices, IT Strategy, Telecommunications, Managed Services, Project Portfolio…, ICT, IT Outsourcing, ITIL, IT Operations, Solution Architecture, Incident Management, IT Service Management, Project Delivery, Business Process, Outsourcing, Sla, IT Management, Offshoring, Infrastructure

Kris Geusens

Antwerp Area, Belgium
Telecommunications

Skills
QoS, Firewalls, LAN-WAN, Computer Network…, VoIP, TCP/IP, Routers, WAN, Ethernet, Juniper, BGP, Cisco Technologies, Network Architecture, IP, Unified Communications, Data Center, Routing, Network Security, VPN, Switches, Telecommunications, Transmission Systems, Network Design

Kris Geusens

Brussels Area, Belgium
Operations Manager at Jetair
Leisure, Travel & Tourism
Experience
Jetair   November 1999 – Present

Skills
Tourism, Vacation, Incentive Travel, Sustainable Tourism, English, Tour Operators, Travel Management, Leisure, Hotels, Leisure Travel, Online Travel

Kris Gevaert

Gent Area, Belgium
PL at ASCI
Information Technology and Services

Education
Egon Hibo   1992 — 1996
A1 – Bachelor, Accountancy / Fiscaliteit

SNT

VHI

VVWHEIST

VVWHEIST

Experience
ASCI   June 2000 – Present
Andersen Consulting -> Fiat Gesco   September 1996 – June 2000
Concordia   1996 – 1996

Skills
JavaScript, Windows, Web Services, Operating Systems, SQL, Visual Studio, Databases, Software Engineering, MySQL, HTML, XML, C#

Kris Gevaert

Belgium
Information Technology and Services

Skills
Microsoft SQL Server

Kris Gevaert

Antwerp Area, Belgium
Webmeester at K.U.Leuven
Research

Kris Gevers

Antwerp Area, Belgium
Independent Arts and Crafts Professional

Kris Geysen

Antwerp Area, Belgium
Catalograaf oude drukken bij Museum PlantinMoretus
Museums and Institutions

Education
KULeuven
Master, Klassieke Filologie

Spijker Hoogstraten
Latijn-Grieks

Experience
Museum Plantin-Moretus   2012 – Present
Red Star Line Museum   2009 – 2012
Publieksbeleid Musea stad Antwerpen   2000 – 2012
Jeugdbeweging KSJ   1995 – 2000

Skills
Cultural Heritage, Museum Collections, Curating, Museum Education, Editing, Research, Nonprofits, Museums, History

Kris Geyssens

Antwerp Area, Belgium
algemeen medewerker bij UZ Leuven
Medical Practice

Kris Geyssens

Gent Area, Belgium
Account Manager
Chemicals
Experience
Ge-Ka Supplies   May 2015 – Present
Unico Inks   November 2012 – March 2015
Publivenor   December 2006 – October 2012
Verhamme Textieldruk   September 1994 – November 2006

Kris Geyssens

Belgium

Kris Gielen

Brussels Area, Belgium
Learning Solutions Architect at HewlettPackard
Information Technology and Services

Skills
Project Management, Team Leadership, IT Service Management, Program Management, Cloud Computing, Management, CRM, SharePoint, Marketing, Change Management, Strategy, IT Management, ITIL, Leadership, Project Portfolio…, Outsourcing, Business Intelligence, Business Process, Training, Databases, Managed Services, Business Analysis, Business Process…

Kris Gielen

Antwerp Area, Belgium
verpleegkundige bij UZ Leuven
Medical Practice

Kris Gielen

Antwerp Area, Belgium
No
Writing and Editing

Kris Gielen

Antwerp Area, Belgium
directeur bij basisschool (W)Onderwijs
Education Management
Experience
basisschool (W)Onderwijs   September 2011 – Present

Skills
Higher Education, Management, Teaching, Teacher Training, Leadership Development, Public Speaking, Team Building, Microsoft Office, Change Management, Coaching

Kris Gielen

Lummen, Vlaanderen, Belgium
Distributor Pandora Belgium/Luxemburg
Luxury Goods & Jewelry

Kris Gielis

Antwerp Area, Belgium
Trajectbegeleider bij Vzw de wiekslag
Nonprofit Organization Management

Education
Graduaatsopleiding Orthopedagogie   2008 — 2012
gegradueerde in de orthopedagogie, orthopedagogie

Experience
Vzw de wiekslag   March 2011 – Present

Kris Gielis

Antwerp Area, Belgium
productieverantwoordelijke bij Drytop
Food Production

Kris Gijbels

Antwerp Area, Belgium
Program Manager TDM and P&L DEME
Civil Engineering

Education
HHC

Industrieel Ingenieur
Master’s degree, Elektro – Mechanica

St Barbara

Experience
DEME Group   September 2013 – Present
Dredging International   June 2011 – September 2013
Dredging International   November 2002 – June 2011

Skills
Dredging, Organizational…

Kris Gijbels

Antwerp Area, Belgium
CEO bij Euro Gijbels NV
Food & Beverages

Kris Gilbert

Belgium
Account manager&transport at AED group Headquarters

Kris Gilis

Belgium

Kris Gilissen

Antwerp Area, Belgium
Computer Hardware
Experience
Hammer   May 2015 – Present
2BY2   January 2015 – May 2015
Arrow – Microtronica   October 1993 – September 2014

Skills
Product Management, Solution Selling, Management, Key Account Management, Product Marketing, Account Management, B2B, Channel, Sales Management, Channel Partners

Kris Goemaere

Brussels Area, Belgium
Information Technology and Services

Skills
ICT, Leadership, ERP, Change Management, Business Analysis, SAP, Business Process, Account Management, ITIL, Project Management, French, Management, Testing, English, Dutch

Kris Goemaere

Bruges Area, Belgium
carrosserie hersteller
Automotive
Experience
Self-employed   October 1993 – Present

Kris Goemaere

Gent Area, Belgium
Lager onderwijzer bij Taborschool Lotenhulle
Primary/Secondary Education

Kris Goen

Antwerp Area, Belgium
Coordinator Research Tomatoes at Proefcentrum Hoogstraten
Research

Kris Goethals

Belgium

Kris Goethals

Gent Area, Belgium
owner at Alfa Print Solutions
Graphic Design

Education
Sint-Paulusinstituut

Kris Goossenaerts

Antwerp Area, Belgium
Kabinetsadviseur
Government Administration

Education
Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten   1979 — 1997
A2, Fotografie

Stedelijk Insitituut voor Rekenplichtigen   1991 — 1993
Bachelor, Marketing and Advertising

Experience
Stad Antwerpen   July 2011 – Present
OCMW Antwerpen   November 2009 – Present
Stad Antwerpen   August 2010 – January 2011
Belgisch Parlement   November 2009 – August 2010
Corelio Het Nieuwsblad   November 1998 – November 2009
De Standaard / Het Nieuwsblad   1998 – 2009
Kris Goossenaerts   January 1995 – October 1998

Skills
Politics, French, Corporate Communications, Dutch, Media Relations, Internal Communications, Copywriting, Newspapers, New Media, Magazines, Editing, Public Relations, Social Media, Coaching, Strategic Communications, Journalism

Kris Goossens

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder
Construction

Education
Hoger onderwijs korte type
bachelor

Experience
Stad Antwerpen   March 2014 – Present
Self-employed   January 2004 – Present

Kris Goossens

Belgium

Kris Goossens

Antwerp Area, Belgium
Quality Officer bij Securitas Alert Services
Security and Investigations

Kris Goossens

Belgium

Kris Goossens

Willebroek, Vlaanderen, Belgium
Quality Officer bij Securitas Alert Services B.V.
Security and Investigations
Experience
Securitas Alert Services B.V.   2012 – Present
Securitas Alert Services B.V.   1992 – 2012

Skills
Management, Team Leadership, Security, Crisis Management, Security Audits, Personal Security, Leadership, Security Operations, Event Planning, Executive Protection, Training, Corporate Security, CCTV, Sales, Fire Safety, Alarm Systems, Fire Protection, Security Awareness, Emergency Management, External Audit, Control Room, Close Protection, Security Management, Research, Security Training, Investigation, Asset Protection, Internal Audit, Quality Control, Risk Assessment, Coaching

Kris Goossens

Belgium

Kris Goossens

Antwerp Area, Belgium
Milieudeskundige houders gevaarlijke stoffen en gassen at GNO bvba
Environmental Services
Experience
gno bvba   October 1993 – Present

Skills
Surveying, Government, Environmental Auditing, Environmental Awareness, Auditing, Environmental Permitting, Environmental Compliance

Kris Goossens

Edegem, Vlaanderen, Belgium
interieurcreaties
Design
Experience
PTS boom   January 2014 – December 2014

Skills
Dutch, Business Strategy, Teaching, Microsoft Office, New Business Development, English, Customer Service, Coaching

Kris Goossens

Antwerp Area, Belgium
Bediende bij Belgamex Services
Outsourcing/Offshoring

Kris Goossens

Brussels Area, Belgium
zaakvoerder
Sports

Kris Goossens

Gent Area, Belgium
Expert Call Center bij bpost
Logistics and Supply Chain

Kris Goris

Bruges Area, Belgium
regisseur producer bij DAS Media web & video
Marketing and Advertising

Education
Rits (meester in de audiovisuele kunsten)

Sint-Jan Berchmanscollege in West-Malle

Experience
DAS Media – web & video   January 2014 – Present
AVS   2007 – 2012
Kanakna, VRT   2007 – 2012
WTV-Focus   2000 – 2012
MCS   2002 – 2005

Skills
Management Consulting, Contract Management, Contract Negotiation, Change Management, Internal Communications, New Business Development, Strategic Planning, Microsoft Office, Contractors, Account Management, Project Coordination, Sales Management, Executive Management, Social Media, Construction, Sales, Process Scheduler, Corporate Communications, Press Releases

Kris Goris

Antwerp Area, Belgium
Software Implementation Consultant bij 4Business Software NV
Information Technology and Services

Education
KHLeuven – ECHO   1995 — 1999
Bachelor, Accountancy-Taxes

Experience
4Business Software NV   November 2014 – Present
BKG AGENCY bvba and GVU-Casa gcv   September 1999 – Present
Digipolis   January 2013 – November 2014
SoftAdvice-BE   October 2011 – October 2012
Trigon nv   November 2009 – October 2011
BKG AGENCY bvba   September 1999 – November 2009

Skills
Microsoft Office, Consulting, Business Analysis, Software Project…, IT Service Management, Project Management

Kris Goubert

Gent Area, Belgium
Media Production
Experience
Kris Goubert   1999 – Present
Fisheye   May 2003 – Present
Blinkblink   February 2005 – Present
Coptermotion   2005 – Present

Skills
Sound, Aerial Cinematography, Photoshop, Event Producing, Production Support, Chamsys Operator, Digital Media, Photography, Production Managment, Video, Event Management, Photojournalism, Broadcast, Coolux Pandora’s Box…, Product Development, Video Production, Media Production, AV, After Effects, Digital Photography, Aerial Photography, Lighting, Multimedia

Kris Goubert

Belgium

Kris Govaert

Antwerp Area, Belgium
Managing Director at Sky Man International
Mechanical or Industrial Engineering
Experience
Sky Man International   June 2012 – Present
GoCon   June 2012 – Present

Skills
Sales, Marketing Management, Change Management, Design Engineering, Account Management, Innovation Management, Team Building, Fall Protection, Project Management, Negotiation, Contract Negotiation, Marketing Strategy, B2B, Long Term Business…, Project Planning, Problem Solving, People Management, Telecommunications, Management, Product Management, New Business Development, Product Development, Suspended Access, International Sales, Work at Height, Contract Management, Leadership, Sales Management, Business Strategy, Key Account Management, Business Management, Manufacturing, Business Development, Marketing, Engineering

Kris Govaert

Gent Area, Belgium
Administratief medewerker bij PCVO Waas en Durme
Education Management

Kris Govaerts

Brussels Area, Belgium
Marketing and Advertising

Kris Govaerts

Rotselaar, Vlaanderen, Belgium
Bedrijfsleider at Quantor bvba
Mechanical or Industrial Engineering
Experience
Quantor bvba   September 2014 – Present
Aluro CNC   August 2007 – July 2014
MANO   October 2000 – March 2007

Skills
Sales Management, Key Account Management, English, Account Management, New Business Development, Negotiation, Supply Chain Management, Management, B2B, Procurement, Product Development, Purchasing, International Business, International Sales, Contract Negotiation

Kris Govaerts

Antwerp Area, Belgium
Zaalmedewerker
Restaurants

Education
Hbo5   2014 — 2016
Boekhouding

Experience
Petit Sablon   2011 – 2013

Kris Govaerts

Antwerp Area, Belgium
Bedrijfsleider/Eigenaar ATHAGO nv
Construction

Kris Govaerts

Antwerp Area, Belgium
Owner, none
Law Practice

Kris HOUTMEYERS

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder
Airlines/Aviation

Kris Haesevoets

Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgium
Acg Maserati Brussels
Automotive

Education
vub brussels
Bachelor of Commerce (B.Com.)

Experience
Acg Maserati Brussels   July 2014 – Present
Toyota De Dijle   December 2007 – November 2014
mercedes benz Aalst – Ninove – Zottegem   December 2002 – December 2007
Mercedes benz antwerpen nv   January 2001 – December 2006
Stone Lease   January 1996 – January 2001

Skills
Automotive, Sales Management, Vehicles, Automotive Aftermarket, Business Planning, Business Strategy, Fleet Management, Automobile, Negotiation, Marketing Strategy, New Business Development

Kris Haesevoets

Brussels Area, Belgium
Account Manager at Wolters Kluwer Transport Services
Logistics and Supply Chain
Experience
Wolters Kluwer Transport Services   March 2014 – Present

Skills
Operations Management, Management, Air Freight, Trucking, Freight, Customer Oriented, Start-ups, Warehousing, Purchasing, Sales, Project Planning, Procurement, Supply Chain, Freight Forwarding, International Logistics, Business Development, Transportation…, Forwarding, Logistics Management, Professional Liability, Negotiation, Logistics, Supply Chain Management, Transportation, New Business Development

Kris Hartmann

Gent Area, Belgium
Manager Sales Administration at D’hont NV
Textiles

Education
Industrieel Hogeschool CTL Gent   1990 — 1994
Inustrieel ingenieur, Optie landbouw- en voedingsindustrieen

Experience
D’hont NV   March 2015 – Present
O’Neill Belgium   October 1998 – Present
Panesco   May 1996 – October 1998
Colruyt   July 1995 – May 1996

Skills
Sales Operations, Key Account Management, Customer Service, Operations Management, International Sales, Logistics

Kris Heeren

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder bij King Alfonso BVBA
Human Resources

Education
Postgraduaat Bedrijfsorganisatie   1990 — 1992
Master’s degree, Rechten

Rechten   1982 — 1987
Master’s degree, Rechtsgeleerdheid

Experience
King Alfonso BVBA   March 2012 – Present
Hudson Belgium   September 1998 – February 2012
Hudson   1998 – 2012
SEA INVEST   1997 – 1998
Aviapartner   1992 – 1997

Skills
Microsoft Excel, Employee Relations, Aviation, Social Media, Microsoft Word, Budget, Strategic Planning, Purchasing, Microsoft Office, Customer Service, Coaching, Performance Management, Team Building, Operations Management, PowerPoint, Negotiation, Management Consulting, Business Strategy, Project Management

Kris Heeren

Antwerp Area, Belgium
Human Resources

Kris Heeren

Antwerp Area, Belgium
Senior Manager at Hudson De Witte & Morel
Human Resources

Kris Heirbaut

Gent Area, Belgium
Owner, Heirbaut Lv
Dairy
Experience
Heirbaut Lv   January 2006 – Present

Skills
financial management, dairy technologies, Management, cattle management, chocolate processing, Dairy, HACCP, Food Service, administration…, agriculture, Food, Product Development, Category Management

Kris Hellemans

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder Possemiers Boom
Wholesale

Education
Sint-Eligius Antwerpen   1989 — 1991

S.J.K.S. Sint-Niklaas   1982 — 1988

Mariekerke FC

Experience
POSSEMIERS NV – BOOM   February 2010 – Present
Lierse S.K.   2005 – 2014
E.I.A   October 1995 – February 2010
ELECTRO CASSIMON   September 1992 – October 1995

Kris Hellemans

Antwerp Area, Belgium
Drukker bij PX
Graphic Design

Education
ACEBE, deeltijds onderwijs   1988 — 1990
Zeefdrukker, Grafische beroepen en drukkerijwerkzaamheden

Sint Gummaruscollege te Lier   1981 — 1987

Experience
PX   June 2001 – Present
Brandweer Borsbeek   January 1993 – Present
Reynders Group   1992 – June 2001
Totté drukt op alles NV   July 1988 – December 1991

Kris Hellemans

Belgium

Kris Hellemans

Antwerp Area, Belgium
supervisor at Fabricom
Electrical/Electronic Manufacturing

Kris Hellemans – Van Den Branden

Belgium

Kris Hemmeryckx

Belgium

Kris Hemmeryckx

Belgium

Kris Henderieckx

Belgium
Avid mountainbiker, manager of TeamNarviflexNomadesk, headtrainer of WaaslandMTBschool and teacher at Atheneum Ekeren.

Kris Henderieckx

Gent Area, Belgium
teacher at KAE
Management Consulting

Kris Hens

Antwerp Area, Belgium
Owner, Team at Work bvba
Professional Training & Coaching

Education
Schola Para Medicorum   1978 — 1981
Graduaat Orthopedagogie

Schola Para Medicorum, Antwerp   1978 — 1981
Bachelor’s degree, Graduaat Orthopedagogie

Schola Para Medicorum, Antwerpen   1978 — 1981
Bachelor’s degree, Graduaat Orthopedagogie

Experience
Team at Work bvba   February 2008 – Present
Johnson Diversey   2000 – 2006
Diverseylever   1997 – 1999
Lever Otarès   June 1995 – 1997
Euroclean   September 1993 – June 1995
General Office Maintenance   April 1991 – September 1993
General Office Maintenance   1987 – 1991
Borgerstein vzw   1983 – 1987
Spelewei vzw   September 1981 – 1983

Skills
Recruiting, Coaching, Leadership, B2B, Training, Solution Implementation, Management, Management Consulting, Operations Management, Product Development, Entrepreneurship

Kris Herbots

Antwerp Area, Belgium
Head of Intensive Care at Dexia
Banking
Experience
Dexia   October 2007 – Present

Kris Hermans

Antwerp Area, Belgium
Electrical/Electronic Manufacturing

Skills
Project Planning, Microsoft Excel, Project Engineering, Electricity, Help Desk Support, Eplan, Electrical Engineering, Synology NAS, ICT, People Skills, Microstation, Windows 8, Passion for Helping…, Cloud Computing

Kris Hermans

Antwerp Area, Belgium
Apple Certified Technical Coordinator at Easym
Information Technology and Services
Experience
Easy-m   March 1999 – Present

Skills
Active Directory, Juniper, Mail Server, Servers, Apple Certified, Windows Server, System Deployment, Network Security, DNS, OS X, Hardware, Technical Support, VPN

Kris Hermans

Antwerp Area, Belgium
Information Technology and Services

Kris Hermans

Bruges Area, Belgium
Personeelsadministratie at BuSO Ravelijn
Education Management
Experience
BuSo Ravelijn   September 2007 – Present
SD Worx   March 2001 – October 2007
VAB   October 1996 – February 2001

Kris Hermans

Belgium

Kris Hermans

Belgium

Kris Hermans

Belgium
Telecommunications

Kris Hermans

Belgium

Kris Hermans

Antwerp Area, Belgium
Zaakvoerder bij Alg daktimmer hermans kris bvba
Construction

Kris Hermans

Brussels Area, Belgium
Consumer Services

Kris Herremans

Belgium
Apparel & Fashion

Kris Hertschap

Belgium

Kris Hertsens

Gent Area, Belgium
teacher at TimmermansVISAR
Information Technology and Services

Kris Heyde

Gent Area, Belgium
Prof. em. at Ghent University

Education
Ghent University   1961 — 1965

Experience
Ghent University   July 1965 – Present

Skills
Science, Scientific Writing, LaTeX, Statistics, Lecturing

Kris Heymans

Brussels Area, Belgium
Computer Networking

Skills
Architecture, High Availability, Service Management, Networking, NAS, Change Management, Solution Selling, Data Center, Incident Management, vSphere, Infrastructure, SAN, Cloud Computing, Pre-sales, Managed Services, Servers, Team Leadership, IT Service Management, Consultancy, VMware, Storage Area Networks, Virtualization, Storage, NetApp, Cisco Technologies, Solution Architecture, Business Development, Disaster Recovery, Troubleshooting, People Management, ITIL, VMware ESX, IT Management

Kris Heyneman

Brussels Area, Belgium
projectmanager at Euro Immo Star
Architecture & Planning

Kris Heyneman

Gent Area, Belgium
mr at euroimmostar
Real Estate

Kris Heyneman

Gent Area, Belgium
Real Estate

Kris Heyvaert

Brussels Area, Belgium
Shared ICT Manager / Project Manager at Aurelium
Computer Networking
Experience
Aurelium   June 2011 – Present
Eyeworks   July 2004 – June 2011
Banksys   July 2002 – July 2004
Gamelec   September 2001 – July 2002

Skills
Outsourcing, Hyper-V, Servers, VMware, ICT, Citrix, Windows Server

Kris Heyvaert

Zaventem Nossegem, Vlaanderen, Belgium
Technical Analyst at NSI IT Software & Services
Telecommunications
Experience
NSI IT Software & Services   March 2015 – Present

Kris Heyvaert

Gent Area, Belgium
Manager at AXA
Insurance

Kris Heyvaert

Gent Area, Belgium
Supervisor at AXA
Insurance

Kris Hofmans

Brussels Area, Belgium
Teamleader mechanical maintenance at E.ON generation Belgium
Oil & Energy

Education
Hoger Technisch Instituut Kardinaal Mercier; Schaarbeek
B1 Nijverheidstekenen (mechaninca)

Hoger Technische Instituut Kardinaal Mercier; Schaarbeek
A2 Mechanica

O. L. V. College; Vilvoorde
Lagere humaniora

VTI; Aalst
Computergestuurde Produktietechnieken

Experience
E.ON   November 2012 – Present
E.ON generation Belgium   November 2009 – November 2012
ELECTRABEL – GDF SUEZ GROUP   December 2000 – November 2009
ELECTRABEL – GDF SUEZ GROUP   2005 – 2007

Select page:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021